เซี่ยงไฮ้เตรียมมาตรการเลิกบุหรี่อสำหรับครอบครัวที่ตั้งครรภ์และครอบครัวหลังคลอด

2024-01-05 10:19:40
แหล่งที่มา :CMG

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า ปีนี้ เซี่ยงไฮ้จะส่งเสริมมาตรการเลิกบุหรี่ในครอบครัวที่ตั้งครรภ์และครอบครัวหลังคลอดอย่างรอบด้านใน 16 เขต ด้วยประเด็นว่า “ตั้งครรภ์ 10 เดือน คุณพ่อเลิกบุหรี่” เพื่อปรับปรุงเครือข่ายบริการเลิกบุหรี่

เซี่ยงไฮ้จะออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงชุดเครื่องมือประชาสัมพันธ์ ตามความเคยชินการใช้ชีวิตและความต้องการที่แท้จริงของครอบครัวที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรแล้ว ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่และการเลิกบุหรี่ผ่านหลายช่องทาง ผู้เชี่ยวชาญจากคลินิกเลิกบุหรี่และสายด่วนเลิกบุหรี่จะให้บริการเลิกบุหรี่แก่สมาชิกในครอบครัวที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร ด้วยการให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปิดชั้นเรียน "ผู้ปกครองที่คาดหวัง" ในสถาบันการแพทย์การผดุงครรภ์ โรงพยาบาลสุขภาพแม่และเด็กและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเลิกบุหรี่ตามสภาพของทุกครอบครัว

ตั้งแต่มีการดำเนินการตาม "กฎระเบียบเซี่ยงไฮ้ว่าด้วยการควบคุมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ" ในปี 2010 อัตราการสูบบุหรี่อย่างผิดกฎหมายในสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ของเซี่ยงไฮ้ลดลงจาก 37.5% เป็น 12.3% หากหญิงตั้งครรภ์และทารกสัมผัสควันบุหรี่มือสองเป็นเวลานาน อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด หรือการแท้งเองตามธรรมชาติ

ปัจจุบัน เซี่ยงไฮ้ได้สร้างคลินิกเลิกบุหรี่ที่ได้มาตรฐาน 37 แห่งแล้ว

เซี่ยงไฮ้เตรียมมาตรการเลิกบุหรี่อสำหรับครอบครัวที่ตั้งครรภ์และครอบครัวหลังคลอด