จีนรังสรรค์หุ่นยนต์ใหม่

2024-01-05 10:17:35
แหล่งที่มา :CMG

สํานักข่าวซินหวารายงานว่า  หุ่นยนต์ได้กลายเป็นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชีวิตของผู้คน  และธรรมาภิบาล จีนได้รังสรรค์หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน  หุ่นยนต์โลจิสติกส์  และหุ่นยนต์ลาดตระเวนจำนวนหนึ่ง   

ตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ “เหอเบ่า” ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ลาดตระเวนทางน้ำ  จุดเด่นของหุ่นยนต์รุ่นนี้คือ สามารถระบุตำแหน่งอย่างถูกต้องแม่นยำในระดับสูง สามารถปรับตัวให้เข้ากับโดยสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีน้ำหนักเบา หุ่นยนต์ “เหอเบ่า”มีรูปลักษณ์เหมือนเรือลำหนึ่ง   ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถลาดตระเวนในอ่างเก็บน้ำ  สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ  แม่น้ำ  ทะเลสาบ  และน่านน้ำอื่น ๆ หากยังสามารถมีส่วนร่วมในการสำรวจ  กู้ภัย  และตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางน้ำได้ด้วย 

หุ่นยนต์ “เหอเบ่า”ยังสามารถเก็บขยะที่ลอยบนน้ำ  สังเกตและคุ้มคลองปลา  ตลอดจนสามารถขจัดน้ำมันในน้ำด้วย ตามรายงาน หุ่นยนต์ “เหอเบ่า” มีครอบครัวขนาดใหญ่  โดยมีสมาชิกที่รับผิดชอบการปกป้องสภาพแวดล้อมทางน้ำ  ทําความสะอาดกำจัดขยะในแหล่งน้ำ บางรุ่นจะสังเกตและปกป้องปลา  และบางรุ่นมีหน้าที่ทําความสะอาดมลพิษน้ำมันบนผิวน้ำ หุ่นยนต์ “เหอเบ่า”ได้กลายเป็นผู้ช่วยคนงานทำความสะอาดทางน้ำ

ปัจจุบัน  หุ่นยนต์ “เหอเบ่า” ได้เปิดตัวในเมืองเฉิงตู  เมืองเต๋อหยัง  มณพลเสฉวน  ทางตะวันตกของจีนแล้ว

ในอนาคต  จะมีหุ่นยนต์บริการประชาชนให้มากยิ่งขึ้น  โดยจะนำมาซึ่งความแปลกใหม่และการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและการทํางานของผู้คนมากขึ้น

จีนรังสรรค์หุ่นยนต์ใหม่