ธันวาที่ผ่านมา 6 ประเทศเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า 118,000 คน

2024-01-05 09:43:48
แหล่งที่มา :The People's Daily

ตามสถิติของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีนระบุว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา ประเทศจีนได้ทดลองใช้นโยบายกเว้นวีซ่าฝ่ายเดียวให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน และมาเลเซีย และจนกระทั่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีผู้เดินทางเข้าประเทศจีนจาก 6 ประเทศดังกล่าวรวมทั้งหมด214,000 คน เพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ในจำนวนนี้เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาเข้าประเทศจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่าทั้งสิ้น118,000 คน

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์The People's Daily

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ธันวาที่ผ่านมา 6 ประเทศเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า 118,000 คน