สภาพการอยู่—บ้านน่าอยู่แบบสีเขียวและอัจฉริยะ

2024-01-04 10:37:22
แหล่งที่มา :CMG

ในชีวิตประจำวัน การชำระเงินผ่านการสเกนใบหน้า การอยู่แบบอัจฉริยะ การขับรถโดยไร้คนขับ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงชีวิตประจำวันของประชาชนจีนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง และเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนไปสู่ทิศทางที่ดี สภาพการเปลี่ยนแปลงของบ้านชาวจีน เช่น วิดีโอและโทรทัศน์เคยเป็นทรัพย์สินสำคัญในบ้าน แต่ปัจจุบัน เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความเป็นอัจฉริยะได้ทำให้คนกับเครื่องสามารถสื่อสารกัน เขตยากจนได้ลดน้อยลง เขตใหม่เช่นเขตโสงอันได้เกิดขึ้นจนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการสร้างเมืองในอนาคต

หลังปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา ที่อยู่อาศัยในชนบทจีน ได้เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ จากถ้ำดิน บ้านดิน บ้านอิฐจนเป็นวิลล่า บ้านพักในเมืองเปลี่ยนแปลงจากบ้านชั้นเดี่ยวไปเป็นบ้านตึกสูงและเป็นบ้านน่าอยู่ในปัจจุบัน

จากเครื่องโทรทัศน์ขาวดำไปสู่บ้านแบบอัจฉริยะ

จากวิดีโอและโทรทัศน์ขาวดำดั้งเดิมสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ จากเฟอร์นิเจอร์ไม้ธรรมดาสู่เฟอร์นิเจอร์ที่มีสมรรถนะต่างๆ ความต้องการของคนต่อชีวิตแบบอัจฉริยะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สถิติจากจิงตง แพลตฟอร์มซื้อขอของจีนปรากฎว่า ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายนปี 2023 ยอดการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการอยู่แบบอัจฉริยะมีการเติบโต 100% ซึ่งในบัญชีรายชื่อสินค้าตกแต่งบ้าน 10 อันดับแรกนั้น มากกว่ากครึ่งหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สภาพการอยู่—บ้านน่าอยู่แบบสีเขียวและอัจฉริยะ