โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงท่าทีในวาระครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

2024-01-04 10:31:43
แหล่งที่มา :CMG

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2024 โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงท่าทีในวาระครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา โดยปี 2024 เป็นปีครบรอบ 45 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทวิภาคีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ในช่วงเวลาตลอด 45 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ได้พิชิตความลำบากและก้าวหน้าต่อไป ปริมาณการค้าทวิภาคีระหว่างกันเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 1979 เป็นเกือบ 760 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 การลงทุนต่อกันเพิ่มขึ้นจากเกือบเป็นศูนย์จนถึงมากกว่า 260 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีเมืองแห่งมิตรภาพและมณฑล-รัฐแห่งมิตรภาพ 284 คู่ จีนและสหรัฐอเมริกายังได้ดำเนินความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ในประเด็นระหว่างประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกหลายประการ

จีนมีนโยบายที่มีความสม่ำเสมอ การเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และความร่วมมือแบบ win-win หรือสมผลประโยชน์ต่อสหรัฐฯ อย่างชัดเจนมาโดยตลอด ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สองประเทศ และยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับประเทศใหญ่สองประเทศนี้ สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของยุคสมัยและประโยชน์ร่วมกันของสองประเทศ จีนและสหรัฐฯ ประสบผลสำเร็จจะเป็นโอกาสต่อกันและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันได้

จีนมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ที่มั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐอเมริกาเพื่อปฏิบัติตามฉันทามติที่สำคัญและผลลัพธ์ที่ได้รับในการเจรจาระหว่างผู้นำสองประเทศที่นครซานฟรานซิสโก ร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ร่วมกันจัดการความขัดแย้งกันอย่างมีประสิทธิผล ร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์ต่อกัน ร่วมรับหน้าที่ของการเป็นประเทศใหญ่ ร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ทวิภาคี พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศและทั่วโลก

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงท่าทีในวาระครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา