จีนฟรีวีซ่าคนกว่า 110,000 คนจาก 6 ประเทศ

2024-01-03 16:27:49
แหล่งที่มา :CMG

สถิติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนเมื่อวันที่ 1 มกราคม แสดงว่า นับตั้งแต่จีนเริ่มทดลองใช้นโยบายฟรีวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน และมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2023 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมปี 2023 มีผู้คนจาก 6 ประเทศดังกล่าวเดินทางมายังประเทศจีนรวมทั้งสิ้น 214,000 คน เพิ่มขึ้น 28.5% จากเดือนพฤศจิกายน

โดยในจำนวนนี้ มีทั้งหมด 91,000 คนเดินทางมาจีนเพื่อการท่องเที่ยว การพักผ่อน และทำธุรกิจ คิดเป็น 77.3% ของผู้คนทั้งหมดที่เดินทางมาด้วยหนังสือเดินทางธรรมดาและไม่ต้องขอวีซ่า

จีนฟรีวีซ่าคนกว่า 110,000 คนจาก 6 ประเทศ