งานแถลงข่าว 10 สุดยอดอันดับข่าวเด่นความร่วมมือล้านช้าง - แม่น้ำโขงประจำปี 2566

2024-02-04 15:14:24
แหล่งที่มา :Yunnan Daily

เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานแถลงข่าว 10 สุดยอดอันดับข่าวเด่นความร่วมมือล้านช้าง - แม่น้ำโขงประจำปี 2566 และงานฉลองตรุษจีน "วิถีชีวิตแห่งยูนนาน" โรดโชว์อินปักกิ่ง ขึ้นที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆร่วมกันจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ ศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สำนักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน สํานักงานสารนิเทศรัฐบาลมณฑลยูนนาน และศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้– เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนาน

สำหรับ 10 สุดยอดข่าวเด่นเกี่ยวกับความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขงประจำปี2566 ได้แก่ 1. การทูตประมุขแห่งรัฐนําไปสู่ความก้าวหน้าในการสร้างประชาคม LMC แห่งอนาคตร่วมกัน 2. การติดต่อระดับสูงระหว่างประเทศ LMC ส่งเสริมความไว้วางใจ ช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 3. ความคืบหน้าในการพัฒนา LMC ส่งเสริมโมเมนตัมที่ดีสําหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 4. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการพัฒนาความก้าวหน้าของเขตทดลองโครงการริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก 5. ความร่วมมือด้านโดเมนดิจิทัลสร้างแรงผลักดันใหม่สําหรับการพัฒนาเส้นทางสายไหมดิจิทัล 6. การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมที่มีสีสันสานสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างหกประเทศ 7. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในภูมิภาค 8. ความร่วมมือในโครงการทํากิน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คน ปูทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 9. ความร่วมมือด้านการเกษตรก่อให้เกิดความหลากหลายทางอาหารระหว่างประเทศ LMC 10. รวมพลังและภูมิปัญญาของเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์อนาคตใหม่แห่ง LMC

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์ยูนนานเดลี่

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

งานแถลงข่าว 10 สุดยอดอันดับข่าวเด่นความร่วมมือล้านช้าง - แม่น้ำโขงประจำปี 2566