ลิงขนทองสายพันธุ์หยุนหนานในเมืองลี่เจียง เพิ่มจำนวนมากกว่า 330 ตัว

2023-09-19 16:47:31
แหล่งที่มา :CMG

เขาเหล่าจุนซาน เมืองลี่เจียง ตั้งอยู่ที่อำเภออวี่หลง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลี่เจียง มีลิงขนทองสายพันธุ์หยุนหนานซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ยังพบได้ในจีน ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ป่าดึกดำบรรพ์เขาเหล่าจุนซานที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 3,200 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 120 ตารางกิโลเมตร

ลิงขนทองสายพันธุ์หยุนหนานนั้นถูกเรียกว่า “เอลฟ์ในเขาหิมะ” ขึ้นชื่อด้วยการมีหน้าตาเหมือนมนุษย์ มีใบหน้ามนุษย์และริมฝีปากแดง แต่ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ที่พื้นที่สูงที่ห่างไกลจากมนุษย์

ผู้รับผิดชอบในท้องถิ่นกล่าวว่า เขาเหล่าจุนซานมีกลุ่มลิงขนทองสายพันธ์หยุนหนาน 2 กลุ่ม หนึ่งกลุ่มอยู่ที่ จินซือฉ่าง อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ต้าผิงจือ ด้วยการสำรวจที่เป็นเวลาหลายปีพบว่า กลุ่มลิงใน “จินซือฉ่าง” นั้น เพิ่มจำนวนจากกว่า 180 ตัว เป็นประมาณ 280 ตัวในปัจจุบัน ส่วนกลุ่มลิงใน “ต้าผิงจือ” นั้น มีอยู่จำนวนประมาณ 50 ตัว

ลิงขนทองสายพันธุ์หยุนหนานในเมืองลี่เจียง เพิ่มจำนวนมากกว่า 330 ตัว