หวังว่าจะมีสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดยูนนานมากขึ้น

2023-09-18 15:42:11
แหล่งที่มา :Yunnan Daily

เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา การประชุมคณะทํางานเพื่อความร่วมมือไทย-มณฑลยูนนาน ครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน

ทั้งนี้ หัวข้อด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนเป็นหนึ่งในหัวข้อสําคัญของการประชุมครั้งนี้ ในการประชุม นางอุมาพร ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงผลลัพธ์ของการเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งที่ 7 ของประเทศไทย เธอหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะจับมือกันและเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าต่อไป

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์ยูนนานเดลี่

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

หวังว่าจะมีสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดยูนนานมากขึ้น