ต้นชาโบราณจิ่งม่ายเป็นสักขีพยานถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

2023-09-18 15:38:37
แหล่งที่มา :Yunnan.cn

มณฑลยูนนานเป็นต้นกําเนิดชาของโลก ส่วนเมืองผูเอ่อร์เป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตชาสำคัญของยูนนาน ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของชาทั่วโลก รวมถึงต้นกําเนิดของชาผูเอ่อร์ และยังเป็นแหล่งที่มาของถนนม้าชาโบราณอีกด้วย

เมื่อพูดถึงชาผูเอ่อร์ คงต้องพูดถึงภูเขาจิ่งม่าย ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอล้านช้าง เมืองผูเอ่อร์ มณฑลยูนนาน ที่นี่เป็นหนึ่งในหกภูเขาชาที่สําคัญของประเทศจีน และยังเป็นภูเขาชาโบราณที่โด่งดังที่สุดในพื้นที่ชาผูเอ่อร์ของยูนนาน ทั้งนี้ ป่าชาโบราณภูเขาจิ่งม่ายเป็นป่าชาโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก และได้รับสมญานามว่า "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่งชา"

กว่าพันปีที่ผ่านมา บรรพบุรุษของชนชาติปู้หลังและไตและกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ได้ค้นพบสวนชาโบราณแห่งนี้ และหมู่บ้านก็ค่อย ๆ กำเนิดขึ้นมาจากการวิจัยพบว่าภูเขาจิ่งม่ายมีประวัติการเพาะปลูกชาเกือบ 2,000 ปี สวนชาโบราณทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ 28,000 หมู่ (ราว 11,618 ไร่) และต้นชาโบราณส่วนใหญ่มีอายุหลายร้อยปี

สร้างหมู่บ้านในป่าและปลูกต้นชารอบหมู่บ้าน ภูเขาจิ่งม่ายยังคงรักษาประเพณีการปลูกชาอายุพันปีในป่า ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ยังสานฝันของชาวบ้านที่จะสร้างรายได้ ชาจะถูกเก็บในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น ซึ่งกฎการเก็บชาโบราณที่ชาวบ้านตกลงกันไว้ยังคงสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ชาวบ้านบนภูเขาจิ่งม่ายยังปลูกชาตามวิธีการที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมา ซึ่งก็คือการกําจัดวัชพืชด้วยมือหรือเคียวเท่านั้น และปลูกต้นการบูรในป่าชาเพื่อขับไล่แมลงหรือปล่อยแมลงที่เป็นประโยชน์เพื่อกินศัตรูพืชโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง…ด้วยรูปแบบการจัดการการปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยอนุรักษ์ป่าชาโบราณแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมาหลายพันปี

ภูเขาหล่อเลี้ยงต้นชา ชาบํารุงชาวบ้าน และผู้คนปกป้องภูเขา ทำให้ต้นชาโบราณจิ่งม่ายเป็นสักขีพยานถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

แหล่งที่มา:Yunnan.cn

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ต้นชาโบราณจิ่งม่ายเป็นสักขีพยานถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ