รถไฟไทย-จีนช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อในภูมิภาค

2023-09-15 16:39:45
แหล่งที่มา :Yunnan Daily

เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา การประชุมคณะทํางานเพื่อความร่วมมือไทย - มณฑลยูนนาน ครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และยังเป็นปีที่ 21 ของการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ทั้งนี้ นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนและจีน ขณะเดียวกัน ท่านยังแสดงความคาดหวังต่อการก่อสร้างทางรถไฟไทย-จีนอีกด้วย

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์ยูนนานเดลี่

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

รถไฟไทย-จีนช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อในภูมิภาค