การเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ในทุ่งข้าวสีทองของอำเภอชิวเป่ย

2023-09-14 10:17:25
แหล่งที่มา :Yunnan.cn

ในฤดูใบไม้ร่วง ข้าว 106,700 หมู่ (ราว 44,274 ไร่) ในอำเภอชิวเป่ย มณฑลยูนนาน ประเทศจีน กำลังเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยว

แหล่งที่มา:Yunnan.cn

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

การเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ในทุ่งข้าวสีทองของอำเภอชิวเป่ย