พ่อลูกผู้มุ่งมั่นในการสอนเด็กพิการ

2023-09-13 10:28:01
แหล่งที่มา :CMG

เฉิน เยี่ยนฮุย เกิดที่ตำบลเจี้ยโส่ว อำเภอฉาหลิง เมืองจูโจว มณฑลหูหนานของจีน เมื่อปี 1992 บ้านของเฉินเป็นครูสอนหนังสือมา 4 รุ่น เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2013 เธอได้กลับบ้านเกิดสอนหนังสือที่โรงเรียน ซึ่งได้รับการเสนอจากคุณพ่อเฉิน เอ้อเหวิน ให้เป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนประถมจงซินตำบลเจี้ยโส่ว 

ปี 2016 เฉิน เยี่ยนฮุยได้สมัครเป็นครูส่งการเรียนเข้าบ้านในอำเภอฉาหลิงเพื่อสอนเด็กทุพลภาพรุนแรงอายุ 6-15 ปีที่บ้าน เมื่อปี 2018 นายเฉิน เอ้อเหวิน คุณพ่อของเธอที่สอนในโรงเรียนเดียวกันก็ได้เข้าร่วมการสอนเด็กพิการที่บ้านด้วย จากนั้นสองคนพ่อลูกเริ่มใช้ชีวิตขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมกับกระดานดำในวันหยุดเพื่อไปสอนเด็กพิการที่บ้าน แม้เป็นตำบลเล็กๆ แต่ก็มีระยะทางในการเดินทางหลายหมื่นกิโลเมตร พวกเขาได้สอนเด็กทุพลภาพรุนแรง 21 คน กำหนดแผนการเรียนการสอนเฉพาะเด็กแต่ละคน มีหลักสูตรทั้งวาดภาพ การอ่าน กีฬาและทำงานบ้าน เป็นต้น ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกสองพ่อลูกนี้ว่าห้องเรียนเล็กบนมอเตอร์ไซค์ ปัจจุบันสมาคมผู้พิการอำเภอฉาหลิงและทางการอำเภอได้สำรวจจำนวนเด็กทุพลภาพรุนแรงและเด็กที่ไม่สามารถดูแลตัวเอง สร้างรายชื่อรับการสอนที่บ้าน มีครูในทีมสอนที่บ้านทั้งหมด 82 คน สำหรับเด็กจำนวน 134 คน

พ่อลูกผู้มุ่งมั่นในการสอนเด็กพิการ