คณะทำงานไทย-ยูนนานมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือไทย-จีน

2023-09-13 10:01:00
แหล่งที่มา :Yunnan Daily

เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา การประชุมคณะทํางานเพื่อความร่วมมือไทย-มณฑลยูนนาน ครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และยังเป็นปีที่ 21 ของการดําเนินงานของคณะทํางานฯ โดยในการประชุมครั้งนี้ นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในมุมมองของท่าน คณะทํางานฯ ไม่เพียงแต่เป็นกลไกความร่วมมือระหว่างไทยและมณฑลยูนนานเท่านั้น แต่ยังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือระหว่างไทยและจีนอีกด้วย

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์ยูนนานเดลี่

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

คณะทำงานไทย-ยูนนานมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือไทย-จีน