ชมภาพสะพานผิงถังในมณฑลกุ้ยโจว

2023-05-25 16:08:14
แหล่งที่มา :Xinhua

สะพานผิงถังเป็นส่วนสำคัญของทางด่วนสายอำเภอผิงถัง-อำเภอหลัวเตี้ยนของมณฑลกุ้ยโจว มีช่วงสะพานยาว 2,135 เมตร เป็นสะพานขึงที่มีสามเสาและสายเคเบิลระนาบคู่ โดยเสาตรงกลางสูง 332 เมตร ซึ่งได้สร้างสถิติโลกในฐานะที่เป็น “เสาคอนกรีตที่สูงที่สุด” ทั้งนี้ สะพานดังกล่าวสร้างเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปี 2562 โดยจากพื้นผิวแม่น้ำถึงพื้นสะพานมีความสูง 300 เมตร และออกแบบเสาสะพานในรูปทรงเพชร

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

โอภาส เหลืองดาวเรือง/พิสูจน์อักษร

ชมภาพสะพานผิงถังในมณฑลกุ้ยโจว