เทศกาลสร้างสะพานของชนชาติลาหู่ในจีน เทศกาลหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใคร

2023-05-25 09:25:03
แหล่งที่มา :Yunnan.cn

มณฑลยูนนานของประเทศจีนมีสะพานหลายแห่ง แต่สะพานไม้ในตำบลชนชาติลาหู่หนานเหม่ย เมืองหลินชาง มณฑลยูนนาน ไม่เหมือนกับที่อื่น เพราะจะต้องสร้างขึ้นใหม่ทุกปี

ในเดือนสี่ตามปฏิทินจันทรคติของทุกปี ชาวชนชาติลาหู่จะทำการเฉลิมฉลองเทศกาลสร้างสะพานประจําปี ซึ่งเทศกาลนี้เป็นเทศกาลหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครของมณฑลยูนนาน และแม้แต่ทั้งประเทศจีน อนึ่ง เทศกาลสร้างสะพานของชนชาติลาหู่ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับมณฑลชุดที่ 4 ของมณฑลยูนนานอีกด้วย

คำว่า “สร้างสะพาน” ในภาษาลาหู่ หมายถึง “เพิ่มพูน” ซึ่งแสดงถึงความปรารถนาที่จะพบพานแต่สิ่งที่ดีในชีวิต โดยเทศกาลสร้างสะพานเป็นเทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับชาวลาหู่ในตำบลชนชาติลาหู่หนานเหม่ย และมีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้เทศกาลตรุษจีนของชาวฮั่น

จากข้อมูล เทศกาลสร้างสะพานมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับชาวลาหู่ ซึ่งเชื่อกันว่านอกจากจะอํานวยความสะดวกในด้านการเดินทางแล้ว ยังเป็นการอวยชัยให้พรเพื่อให้ชาวบ้านเพาะปลูกพืชได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ ในเทศกาลสร้างสะพานของทุกปี ผู้คนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นชายหญิงและเด็กเล็กหรือคนชราจะออกไปร่วมกันตัดต้นไม้ สร้างสะพาน บวงสรวง เพื่อขอให้ครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข

ในวันที่จัดเทศกาล ครอบครัวลาหู่ในตำบลชนชาติลาหู่หนานเหม่ยทุกคน จะละเว้นจากการทํางานแล้วไปช่วยกันขนไม้ลงแม่น้ำและลากไม้ไปที่ฝั่งเพื่อสร้างสะพาน หลังจากนั้น ชาวบ้านจะร่วมกันเดินข้ามสะพานที่สร้างขึ้นใหม่ ผูกด้ายขอพร และผูกหินริมแม่น้ำด้วยหวายที่ลากไม้มาสร้างสะพานแล้วนํากลับบ้าน เพื่อความเป็นศิริมงคลในด้านต่าง ๆ เช่น ธัญพืชอุดมสมบูรณ์ ราบรื่นทุกประการ และปศุสัตว์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติ

แหล่งที่มา: Yunnan.cn

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

เทศกาลสร้างสะพานของชนชาติลาหู่ในจีน เทศกาลหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใคร