สไตล์ชนชาติของยูนนานโดดเด่นในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ 76

2023-05-23 16:01:16
แหล่งที่มา :ศูนย์สื่อคอนเวอร์เจนซ์ซวงเจียง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครื่องแต่งกายประจำชนกลุ่มน้อย 4 ชนชาติจากอำเภอปกครองตนเองชนชาติลาหู่ ว้า ปู้หลัง และไต ซวงเจียง มณฑลยูนนาน เผยโฉมอย่างงดงามในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ (Cannes Film Festival) ครั้งที่ 76 อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ “ต้นกำเนิดแห่งวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่หลากหลายของจีน”

อนึ่ง อำเภอปกครองตนเองชนชาติลาหู่ ว้า ปู้หลัง และไต ซวงเจียง มีชนกลุ่มน้อย 23 ชนชาติ เมื่อหลายพันปีที่ผ่านมา ชนชาติต่าง ๆ ได้สร้างวัฒนธรรมประจําชนชาติที่มีเอกลักษณ์และมีสีสัน เช่น ระบำ 72 ชุดของชนชาติลาหู่ ลูกข่างรูปเห็ดของชนชาติว้า ระบำกลองของชนชาติปู้หลัง ระบำกลองเท้าช้างและรำนกยูงของชนชาติไต ฯลฯ

การแสดงเครื่องแต่งของชนชาติลาหู่ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 76

เครื่องแต่งกายของชนชาติว้าที่มีสีดําและสีแดงเป็นสีหลักในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 76

เครื่องแต่งกายของชนชาติปู้หลังในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 76

เครื่องแต่งกายของชนชาติไตในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 76

โจว เว่ยหง/ข่าว ศูนย์สื่อคอนเวอร์เจนซ์ซวงเจียง

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

สไตล์ชนชาติของยูนนานโดดเด่นในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ 76