จีน - ไทย เซ็นบันทึกความร่วมมือแปล “วรรณกรรมคลาสสิก”

2023-03-16 16:05:08
แหล่งที่มา :Xinhua

เพื่อปฏิบัติงานสำคัญตามที่ปธน.สี จิ้นผิงได้มอบหมายไว้ให้ในขณะที่ได้เดินทางไปเยือนไทยเป็นครั้งแรกในฐานะเป็นประมุขแห่งชาติจีนให้เกิดขึ้นเป็นจริง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของประเทศจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจึงได้ปรึกษาหารือกันอย่างแข็งขัน และเมื่อวันที่ 13 มีนาคม สำนักบริหารสื่อและสิ่งพิมพ์แห่งชาติจีนได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรมของไทยว่าด้วยการแปลและเผยแพร่งานวรรณกรรมคลาสสิกจากทั้งสองประเทศ โดยมีนายจาง เจี้ยนชุน รองผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน (CCCPC) และดร. ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทยและโฆษกกระทรวง เป็นตัวแทนในการเซ็นบันทึกความร่วมมือดังกล่าว นั่นหมายถึงว่าโครงการการแปลและเผยแพร่งานวรรณกรรมคลาสสิกระหว่างจีนและไทยได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ วรรณกรรมคลาสสิกจากจีนและไทยจำนวน 50 รายการจะได้รับการแปลและเผยแพร่ภายใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างชาวจีนและชาวไทยผ่านการจัดสรรงานแปลที่มีคุณภาพมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมความสำคัญด้านวัฒนธรรมให้กับ “จีน - ไทยมิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” อีกด้วย การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นผลสำเร็จที่สำคัญของการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างจีนและไทย อันจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่และเป็นแรงผลักดันใหม่ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสองประเทศ

แหล่งที่มา:สำนักข่าวซินหัว

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

จีน - ไทย เซ็นบันทึกความร่วมมือแปล “วรรณกรรมคลาสสิก”