สัมผัสยูนนาน - ลี่เจียง

2023-01-29 14:58:34
แหล่งที่มา :Yunnan.cn

เมืองลี่เจียง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ตั้งชื่อตามแม่น้ำจินซาเจียง (โดยมีชื่อโบราณว่า ลี่สุ่ย) ในฐานะที่เป็นเมืองสำคัญบนเส้นทางค้าชาม้าโบราณ โดยในสมัยโบราณเมืองลี่เจียงจัดเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญสำหรับการขนส่งทางการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรระหว่างที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบต (ซีจ้าง) กับมณฑลยูนนานและพื้นที่อื่น ๆ ของจีน ลี่เจียงถือเป็นดินแดนที่มหัศจรรย์และสวยงาม ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของแม่น้ำจินซาเจียง ประกอบด้วยภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ แม่น้ำที่ไหลเชี่ยว หุบเขาที่สูงชัน ทะเลสาบน้ำใส และเขื่อนอันกว้างใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ ลี่เจียงยังเป็นเมืองเพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีนที่มีมรดกโลกมากถึง 3 รายการ ได้แก่ “เมืองโบราณลี่เจียง” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับโลก “แม่น้ำสามสายไหลผ่าน” มรดกโลกทางธรรมชาติ และ “อักษรตงปา” อักษรโบราณของชาวน่าซี มรดกความทรงจำของโลก ณ ที่แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ตลอดจนทัศนียภาพที่สวยงามตราตรึงใจผู้คนและเป็นที่กล่าวขานไปทั่ว

ร่วมรับชมความสวยงามของลี่เจียงไปพร้อมกับเสียงดนตรีโบราณของชนชาติน่าซีผ่านคลิป “สัมผัสยูนนาน - ลี่เจียง”

แหล่งที่มา:Yunnan.cn

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

สัมผัสยูนนาน - ลี่เจียง