สัมผัสยูนนาน - แคว้นปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองพันนา

2023-01-29 14:55:16
แหล่งที่มา :Yunnan.cn

แคว้นปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองพันนา ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลยูนนาน เป็นพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์ระบบนิเวศเขตร้อนได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน สิบสองพันนาได้รับสมญานามมากมาย เช่น “อาณาจักรแห่งพืชพรรณ” “อาณาจักรแห่งสัตว์นานาชนิด” “ธนาคารยีนของสิ่งมีชีวิต” และ “หนึ่งในมรกตเม็ดงามบนยอดมงกุฎของอาณาจักรพืชพรรณ”เป็นต้น อนึ่ง แม่น้ำล้านช้างซึ่งเป็นแม่น้ำที่เชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ รวม 6 ประเทศ (จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม) โดยแม่น้ำล้านช้างจะไหลออกจากประเทศจีนที่เมืองสิบสองพันนา ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของจีนไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ในปี 2564 เส้นทางรถไฟจีน - ลาวได้เปิดให้บริการถึงกันตลอดเส้นทาง  เฉพาะเมืองสิบสองพันนามีสถานีรถไฟมากถึง 5 สถานี สิบสองพันนาจึงได้เข้าสู่ยุคของรถไฟความเร็วสูงนับแต่นั้นมา

ในป่าฝนเขตร้อนอันเขียวชอุ่มของสิบสองพันนา ประกอบพืชพรรณที่อุดมสมบูรณ์และสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่น เหมาะสำหรับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด และเอื้อต่อการขยายพันธุ์และการอยู่รอดของบรรดาสัตว์ป่า นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นแหล่งกระจายพันธุ์สัตว์ป่าหายากอย่างนกยูงสีเขียว รวมถึงช้างเอเชีย ซึ่งมีจำนวนประชากรมากที่สุดในประเทศจีน และครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว จากเหตุการณ์โขลงช้างป่าอพยพจากสิบสองพันนามุ่งหน้าสู่นครคุนหมิงซึ่งสร้างความฮือฮาไปทั่วโลก... สิบสองพันนาซึ่งมีวัฒนธรรมและประเพณีอันหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีป่าฝนเขตร้อน พันธุ์ไม้ต่าง ๆ และสัตว์ป่านานาชนิด... มนุษย์และธรรมชาติหลอมรวมกันได้อย่างกลมกลืน ด้วยเหตุนี้ สิบสองพันนาจึงมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ และมีความโดดเด่นและป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ใด

ร่วมรับชมความสวยงามของสิบสองพันนาไปพร้อมกับเสียงเพลงอันไพเราะของชนชาติไทผ่านคลิป “สัมผัสยูนนาน - แคว้นปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองพันนา”

แหล่งที่มา:Yunnan.cn

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

สัมผัสยูนนาน - แคว้นปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองพันนา