บทวิเคราะห์ : ปชช.ญี่ปุ่นฟ้องรัฐบาลฝ่าฝืนกฎหมายปล่อยน้ำปนเปื้อนสู่ทะเลเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

2023-09-11 16:59:29
แหล่งที่มา :CMG

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ประชาชนญี่ปุ่นเกือบ 100 คนยื่นคำคำร้องต่อศาลท้องถิ่นฟุกุชิมะ ฟ้องรัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัทไฟฟ้าโตเกียวที่ปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีสู่ทะเล ขอให้ศาลตัดสินให้หยุดการกระทำนี้ ใจความคำฟ้องดังกล่าวระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นไม่เคยทำการตรวจสอบและการยืนยันว่าจะสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ    บริษัทไฟฟ้าโตเกียวมีเงื่อนไขพร้อมที่จะเพิ่มบริเวณถังเก็บน้ำเสียได้ พวกเขาไม่จำเป็นต้องปล่อยน้ำปนเปื้อนสู่ทะเล ประชาชนญี่ปุ่นเห็นว่า พฤติกรรมดังกล่าวทำลายสิ่งแวดล้อม และละเมิดสิทธิ์ของประชาชนในการทำประมงและการดำเนินชีวิตอย่างสงบ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย   ทั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของประชาชนญี่ปุ่นในการต่อต้านไม่ให้รัฐบาลญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนลงสู่ทะเลนี้ จะเป็นกำลังใจให้กับคนอื่น ๆ รักษาสิทธิ์ของตนเช่นกัน

อนึ่ง เมื่อไม่นานนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจะเพิ่มงบประมาณอีก  20,700 ล้านเยน "เพื่อรับมือกับประเทศจีน" บนพื้นฐานที่จ่ายเงินชดเชยให้ชาวประมง  80,000 ล้านเยน  เพื่อสร้างบรรยากาศในการปล่อยน้ำปนเปื้อนสู่ทะเล นอกจากนี้  ญี่ปุ่นยังโน้มน้าวพันธมิตร เชิญนายแม็กคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาและนักการเมืองคนอื่นๆ กินอาหารทะเลจากเกาะฟุกุชิมะเพื่อแสดงว่าการปล่อยน้ำปนเปื้อนไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม การกระทำเหล่านี้กลับแสดงให้เห็นว่าการปล่อยน้ำปนเปื้อนนั้นน่าจะมีปัญหา  หากไม่เป็นเช่นนั้น ทำไมรัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะ "โยนบาปให้คนอื่น" และตั้งเป้าที่เจาะจงต่อจีนอย่างไร ใครกันที่เป็นผู้ร้ายสร้างความเสียหายให้กับการทำประมงและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น และใครกันที่เป็นผู้เพิ่มความเสี่ยงต่อระบบนิเวศทางทะเลและสุขภาพของประชาชนทั่วโลก ประชาชนญี่ปุ่นและประชาชนทั่วโลกสามารถเห็นกับตาได้อย่างชัดเจน     ฝ่ายต่างๆดำเนินการทางกฎหมายคัดค้านต่อรัฐบาลญี่ปุ่นในเรื่องนี้ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุด
บทวิเคราะห์ : ปชช.ญี่ปุ่นฟ้องรัฐบาลฝ่าฝืนกฎหมายปล่อยน้ำปนเปื้อนสู่ทะเลเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น