บทวิเคราะห์:การประชุมไตรภาคีที่แคมป์เดวิดจุดชนวนสงครามเย็น

2023-08-22 16:40:42
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 18 สิงหาคม 2023 ตามเวลาท้องถิ่น ผู้นำสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ประชุมกันที่แคมป์เดวิด เพื่อเปิดแผนการกระชับความสัมพันธ์ทางทหาร ในขณะเดียวกัน จงใจสร้างวาทกรรมในสิ่งที่เรียกว่า “ภัยคุกคามจากจีน”

ภายใต้การชี้นำของสหรัฐอเมริกา ทั้งสามฝ่ายดังกล่าวกำลังพยายามสร้างกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ที่ปิดและผูกขาดภายใต้หน้ากาก“ความร่วมมือด้านความมั่นคง” 

การเคลื่อนไหวดังกล่าวย่อมจะจุดไฟแห่งการเป็นปฏิปักษ์ ทำลายความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศอื่น ๆ และเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพในภูมิภาค การประชุมครั้งนี้แสดงถึงกลอุบายสุดอันตรายที่อาจปลุกชีพปีศาจแห่งสงครามเย็นให้ฟื้นคืนชีพ

สหรัฐอเมริกาดึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กระทำในสิ่งที่เรียกว่า“ความร่วมมือด้านความมั่นคง”  แต่แท้ที่จริงคือ สหรัฐอเมริกาไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้  โดยผลักดันให้ทั้งสองประเทศตกอยู่ในภาวะอันตรายมากขึ้น        

ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วว่า สหรัฐอเมริกาเอื้อมมือถึงที่ไหน ที่นั่นก็จะลุกเป็นไฟ   ลองดูสิ่งที่สหรัฐอเมริกาได้ทำในตะวันออกกลางและยุโรป รวมถึงสิ่งที่ทำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เจตนาชั่วร้ายของสหรัฐอเมริกามีความชัดเจนอย่างมาก 

สิ่งที่เรียกว่า “ความร่วมมือด้านความมั่นคง” เป็นเพียงกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกา ที่จะใช้ประโยชน์จากความเปราะบางทางจิตวิทยาของบางประเทศและแสร้งทำเป็นวิตกกังวลด้านความปลอดภัย 

สิ่งที่เรียกว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่สร้างขึ้นเพื่อบ่อนทำลายยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางของประเทศอื่น ๆ  นั้น ไม่เพียงแต่ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้เท่านั้น   แต่ยังจะเพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงในภูมิภาคด้วย   ในที่สุด ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็จะกลายเป็นลูกแกะบูชายัญ

การที่สหรัฐอเมริกาทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นมีเป้าประสงค์ที่จะรักษาอำนาจปกครองทั่วโลก

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ สหรัฐอเมริกาพยายามดึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเข้าร่วมในขบวนการที่เรียกว่า “กลยุทธ์อินโด-แปซิฟิก” ขายแนวคิด“กรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิก”   เสริมสร้างพันธมิตรไฟว์อายส์ (Five Eyes alliance)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มภาคี 4 ประเทศ (Quad)  ชักใยให้นาโต้แทรกแซงกิจการในเอเชียแปซิฟิก และบีบบังคับให้ประเทศในภูมิภาคเข้าข้างประเทศมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง   แรงจูงใจเบื้องหลังการกระทำเหล่านี้คือ การรักษาอำนาจครอบงำของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการพัฒนาและความร่วมมือ ไม่ใช่สมรภูมิสำหรับการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจ   ประเทศต่างๆ   ในภูมิภาคนี้ไม่ต้องการเลือกข้างหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ

การผลักดันอย่างแข็งกร้าวของสหรัฐอเมริกาต่อสิ่งที่เรียกว่า “ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก” กำลังทำลายโครงสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นอย่างดี และกำลังบ่อนทำลายความก้าวหน้าที่ได้มาอย่างยากลำบากเพื่อการพัฒนาอย่างสันติที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคบ่มเพาะมานานหลายทศวรรษ

สหรัฐอเมริกาไม่คำนึงถึงคำเรียกร้องของประเทศในภูมิภาคที่ต้องการสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และความเจริญรุ่งเรือง   แต่กลับไปทวนกระแสความก้าวหน้าทางประวัติศาสตร์ การกระทำเช่นนี้ของสหรัฐอเมริกาจะประสบความล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้     

การสื่อสารและความร่วมมือระหว่างประเทศที่แท้จริง ควรมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค  ตลอดจนรักษาสันติภาพและเสถียรภาพทั่วโลก เราขอเตือนให้สหรัฐอเมริกาเลิกใช้แผนสร้างความไม่สงบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก   ส่วนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ควรหลีกเลี่ยงการตกเป็นประเทศขี้ข้าของสหรัฐอเมริกาที่อยากมีอำนาจปกครองทั่วโลก   เพื่อมิให้ตัวเองกลายเป็นศัตรูของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาค

บทวิเคราะห์:การประชุมไตรภาคีที่แคมป์เดวิดจุดชนวนสงครามเย็น