บทวิเคราะห์ : ล่าย ชิงเต๋อเป็น "ผู้ก่อปัญหา" โดยสิ้นเชิง

2023-08-21 18:00:55
แหล่งที่มา :CMG

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมาตามเวลาปักกิ่ง ล่าย ชิงเต๋อ รองหัวหน้าผู้บริหารไต้หวันของจีนเดินทางกลับไต้หวัน หลังจากเสร็จสิ้น “การแสดง” ในสหรัฐอเมริกา จุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดของเขาคือ การสร้างประเด็นเลือกตั้งผู้นำไต้หวัน ดึงให้สหรัฐฯ สนับสนุนตัวเอง และเผยแพร่ความเชื่อผิดเกี่ยวกับ "เอกราชของไต้หวัน" ในประชาคมระหว่างประเทศ สร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 

หลังจากล่าย ชิงเต๋อ ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าในปีนี้ให้ลงชิงตำแหน่งผู้นำไต้หวันในปี 2024 เขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะโอ้อวดสิ่งที่เรียกว่า "ภัยคุกคามจากจีนแผ่นดินใหญ่" ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยุทโธปกรณ์ทางทหารของสหรัฐฯ จำนวนมากได้เข้าสู่ไต้หวัน ทำให้เกาะไต้หวันกลายเป็น "ถังดินปืน" ที่อันตราย หากตามการยุยง "เกลียดจีนและต่อต้านจีน" ของล่าย ชิงเต๋อและพรรคพวก จำทำให้ไต้หวันตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายทางสงคราม การกระทำของล่าย ชิงเต๋อ แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า เขาเป็น  "ผู้ก่อปัญหา" ที่บั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพช่องแคบไต้หวันโดยสิ้นเชิง

ผู้สังเกตการณ์หลายคนเชื่อว่า ปัจจุบัน ไต้หวันกำลังเผชิญกับทางเลือกสำคัญระหว่างสันติภาพกับสงคราม ความเจริญรุ่งเรืองกับความเสื่อมโทรม ซึ่งจะนำไปสู่อนาคตสองแบบ ชาวไต้หวันจำนวนมากขึ้นตระหนักดีว่า "เอกราชของไต้หวัน" ไม่สอดคล้องกับสันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวัน และผิดกับผลประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนร่วมชาติทั้งสองฝั่ง จีนจึงคัดค้านการแยกตัวให้เป็น "เอกราชของไต้หวัน" อย่างเด็ดขาด และแสวงหาการรวมชาติอย่างสันติ เป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับประโยชน์ร่วมกันของประชาชนจีนทั้งสองฟากฝั่งช่องแคบไต้หวัน

ไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศจีน แม้ว่าทั้งสองฝั่งจะมีความแตกต่างกันทางการเมืองมาเป็นเวลานาน แต่อธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของจีนไม่เคยถูกแบ่งแยก

บทวิเคราะห์ : ล่าย ชิงเต๋อเป็น "ผู้ก่อปัญหา" โดยสิ้นเชิง