บทวิเคราะห์ : ประเทศที่เลือกปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวจีนจะได้ไม่คุ้มเสีย

2023-01-19 17:37:00
แหล่งที่มา :CMG

ประชาคมโลกพากันแสดงความยินดีกับจีนที่เข้าสู่ช่วงใหม่ในการป้องกันควบคุมโควิด-19 ทว่า มีบางประเทศเลือกปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวจีนที่เข้าเมืองโดยขัดกับหลักวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริง และขัดกับกระบวนการต้านโควิด-19 ของทั่วโลก ทั้งนี้จีนก็ใช้มาตรการตอบโต้ในระดับเดียวกันตามสภาพที่เป็นจริง ซึ่งเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของพลเมืองจีน และเป็นการรักษาบรรยากาศการไปมาหาสู่กันที่เป็นปกติระหว่างประเทศตามความจำเป็น

ในกลุ่มประเทศที่เลือกปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวจีนนั้น แกนนำคือ สหรัฐ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในทางเป็นจริงแล้ว ข้อกล่าวหาที่ว่าการเข้าเมืองของนักท่องเที่ยวจีนจะนำความเสี่ยงสู่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศอื่นมากน้อยแค่ไหน ผู้กำหนดนโยบายดังกล่าวของประเทศเหล่านี้ต่างย่อมรู้ดี โดยไม่จำเป็นต้องออกมาตรการเลือกปฏิบัติดังกล่าว

ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกซบเซา การตั้งข้อจำกัดต่อนักท่องเที่ยวจีนจะนำความเสียต่อกิจการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจ นโยบายนี้ไร้ซึ่งเหตุผล จะทำลายภาพรวมการไปมาหาสู่และความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย

บทวิเคราะห์ : ประเทศที่เลือกปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวจีนจะได้ไม่คุ้มเสีย