ปธน.จีนย้ำสร้างซินเจียงที่งดงามด้วยความทันสมัยแบบจีน

2023-08-28 16:35:56
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 26 สิงหาคม ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนย้ำขณะรับฟังรายงานผลการดำเนินการของทางการเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ และกองกำลังทหารฝ่ายผลิตและการสร้างสรรค์ซินเจียงว่า ควรดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารซินเจียงของพรรคฯ ยุคใหม่อย่างรอบด้าน ถูกต้องและสมบูรณ์ รับรู้สถานภาพทางยุทธศาสตร์ของซินเจียงในภาพรวมของประเทศ มุ่งเป้าหมายหลักของงาน ดำเนินทุกอย่างด้วยดีและจริงจัง ทั้งการบริหารซินเจียงตามกฎหมาย การสร้างความสามัคคีและเสถียรภาพในซินเจียง การส่งเสริมวัฒนธรรม การสร้างความมั่งคั่งแก่ประชาชนและการพัฒนาซินเจียงในระยะยาว

คำกล่าวดังกล่าวของปธน.จีน ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมากจากบรรดาผู้ปฏิบัติการและประชาชนในเขตซินเจียง หลายฝ่ายระบุว่าควรมุ่งสร้างจิตสำนึกประชาคมแห่งประชาชาติจีนอย่างเหนียวแน่น ใช้โอกาสใหม่และดำเนินการใหม่ท่ามกลางกระบวนการสร้างภูมิทัศน์ใหม่แห่งการพัฒนา การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ และการสร้างความทันสมัยของจีน สร้างซินเจียงที่งดงามยิ่งขึ้น มีความสามัคคี สมานฉันท์ ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ความอยู่เย็นเป็นสุขและระบบนิเวศให้อยู่ในเกณฑ์ดี
ปธน.จีนย้ำสร้างซินเจียงที่งดงามด้วยความทันสมัยแบบจีน