ปธน.จีนกล่าวว่าจีนต้องการที่จะร่วมเดินทางในเส้นทางที่ทันสมัยของแอฟริกา

2023-08-28 16:34:44
แหล่งที่มา :CMG

เมื่อคืนวันที่ 24 ส.ค. ตามเวลาท้องถิ่น ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนกับปธน. ไซริล รามาโฟซา ของแอฟริกาใต้ ร่วมเป็นประธานการประชุมผู้นำจีน-แอฟริกาที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวปาฐกถาพิเศษว่าจีนสนับสนุนแนวทางสมัยใหม่ที่ประเทศและประชาชนในแอฟริกาเลือกเองอย่างแข็งขัน และยินดีที่จะร่วมเดินในเส้นทางสมัยใหม่ของแอฟริกา 

ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวว่าเส้นทางสู่ความทันสมัยนั้นอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เป้าหมายของจีนคือในวาระครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งจีนใหม่ในช่วงกลางศตวรรษนี้ จีนจะสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่เจริญรุ่งเรือง ประชาธิปไตย อารยธรรม ความสามัคคีและสวยงามอย่างรอบด้าน สหภาพแอฟริกากำหนดวาระปี 2063 เพื่อสร้างแอฟริกาใหม่ที่มีสันติภาพ ความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาตนเอง ปธน.สี จิ้นผิง ยังกล่าวว่าการส่งเสริมบูรณาการเป็นหนทางสู่ความทันสมัยที่ประเทศและประชาชนในแอฟริกาเลือกเอง และจีนได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันมาโดยตลอด

ในฐานะเพื่อนที่ดี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จีนและแอฟริกาได้ยึดมั่นในแนวคิดของความจริง ความจริงจัง ความเป็นมิตรและความจริงใจ ยึดมั่นในข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และฟอรั่มความร่วมมือจีน - แอฟริกาและเวทีอื่นๆ เพื่อผลักดันความสัมพันธ์จีน - แอฟริกาเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ในการสร้างประชาคมร่วมระดับสูงจีน – แอฟริกา 

ปธน.สี จิ้นผิง เสนอข้อริเริ่ม 3 ประการในการเสริมสร้างความร่วมมือในทางปฏิบัติระหว่างจีนกับแอฟริกาในระยะต่อไป และช่วยบูรณาการแอฟริกาและกิจการความทันสมัย ได้แก่ 1. ริเริ่ม "การสนับสนุนความคิดริเริ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมของแอฟริกา" ระดมทรัพยากรและวิสาหกิจของจีนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคการผลิตของแอฟริกา และบรรลุอุตสาหกรรมและความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

 2. ดําเนินการ "จีนช่วยโครงการความทันสมัยทางการเกษตรของแอฟริกา" และช่วยการเปลี่ยนแปลง ยกระดับการเกษตรของแอฟริกา และ 3. ใช้ "โครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรจีน-แอฟริกา" เพื่อฝึกอบรมบุคลากรอย่างผสมผสานสำหรับแอฟริกา 

ผู้นําแอฟริกาที่เข้าร่วมการเจรจาขอบคุณจีนที่สนับสนุนการสร้างสรรค์ บูรณาการของแอฟริกา และเห็นว่าจีนเป็นหุ้นส่วนสําคัญในการบรรลุความทันสมัยของแอฟริกาที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ ฝ่ายแอฟริกาเชื่อมั่นว่าการพัฒนาของจีนและแอฟริกาจะนําโอกาสมาสู่สันติภาพและการพัฒนาของโลกมากขึ้น

ปธน.จีนกล่าวว่าจีนต้องการที่จะร่วมเดินทางในเส้นทางที่ทันสมัยของแอฟริกา