ปธน.จีนแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา

2023-05-25 17:30:17
แหล่งที่มา :CMG

ตามมติของคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แต่งตั้งนายเซี่ย เฟิง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสหรัฐอเมริกา

ปธน.จีนแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา