เริ่มฟื้นฟูการเรียนหนังสือที่โรงเรียนมัธยมและประถมในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวมณฑลชิงไห่

2023-12-28 10:19:50
แหล่งที่มา :CMG

แผ่นดินไหวระดับ 6.2 ที่เกิดขึ้นในจีสือซาน มณฑลกานซู่ได้กระทบ 22 ตำบลโดยรอบในมณฑลชิ่งไห่ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว 50 กิโลเมตร โดยบ้านเรือนและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปา ไฟฟ้า ถนนและการสื่อสารในเมืองไห่ตง มณฑลชิ่งไห่ได้รับความเสียหายในระดับที่ต่างกัน โรงเรียนส่วนใหญ่เลิกเรียนเนื่องจากผลกระทบจากแผ่นดินไหว

จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนมัธยมและประถมในอำเภอหมินเหอ อำเภอฮั่วหลง อำเภอสวีน ฮั่ว เมืองไห่ตง มณฑลชิ่งไห่ได้ฟื้นฟูการเรียนหนังสืออย่างรอบด้าน โดยมีโรงเรียนมัธยมและประถมที่ฟื้นฟูการเรียนหนังสือออฟไลน์ 355 แห่ง ครอบคลุมนักเรียน 118,600 ราย ส่วนโรงเรียนมัธยมและประถมที่ฟื้นฟูการเรียนหนังสือออนไลน์ 16 แห่ง ครอบคลุมนักเรียน 7,700 ราย

หน่วยงานการศึกษาท้องถิ่นกล่าวว่า จะเสริมสร้างการศึกษาและการบริหารด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน เพิ่มการดูแลและปลอบขวัญทางจิตใจให้กับนักเรียน ปฏิบัติตามระบบอยู่เวน 24 ชั่วโมงอย่างเคร่งครัด จัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินและสถานการณ์ผิดปกติต่าง ๆ ให้ทันเวลา

เริ่มฟื้นฟูการเรียนหนังสือที่โรงเรียนมัธยมและประถมในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวมณฑลชิงไห่