ส่วนกลางจีนจัดการประชุมเพื่อรําลึกวันครบรอบ 130 ปีชาตกาลเหมา เจ๋อตง

2023-12-28 10:17:36
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา  คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดการประชุม ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง เพื่อรําลึกถึงวันครบรอบ 130 ปีวันชาตกาล หรือวันคล้ายวันเกิดของเหมา เจ๋อตง อดีตผู้นำสูงสุดของจีน  นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีของจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ โดยระบุว่า  สหายเหมา เจ๋อตงเป็นมาร์กซิสต์ผู้ยิ่งใหญ่  เป็นนักปฏิวัติ  นักยุทธศาสตร์  นักทฤษฎีชนชั้นกรรมาชีพที่ยิ่งใหญ่    เป็นผู้บุกเบิกที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้ลัทธิมาร์กซ์สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของจีน เป็นผู้ก่อตั้งที่ยิ่งใหญ่ของภารกิจความทันสมัยของสังคมนิยมจีน  เป็นผู้รักชาติและวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนในยุคใกล้  เป็นแกนหลักของกลุ่มผู้นําส่วนกลางรุ่นแรกของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคที่นําประชาชนจีนเปลี่ยนชะตากรรมของตนเองและได้เปลี่ยนภาพพจน์ของประเทศโดยสิ้นเชิง  และเป็นนักนานาชาตินิยมที่ยิ่งใหญ่ที่มีส่วนเกื้อกูลสําคัญต่อการปลดปล่อยของชาติพันธุ์ที่ถูกกดขี่ในโลกและภารกิจความก้าวหน้าของมนุษยชาติ ความคิดเหมาเจ๋อตงเป็นสมบัติทางจิตวิญญาณอันล้ำค่าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  โดยจะชี้นําปฏิบัติการของพรรคฯ เป็นเวลายาวนาน วิธีที่ดีที่สุดในการรําลึกถึงสหายเหมา เจ๋อตง คือผลักดันให้อุดมการณ์ของสหายเหมา เจ๋อตงพัฒนาก้าวหน้าต่อไป 

ปธน.สี ชี้ให้เห็นว่า  ใช้ความทันสมัยแบบจีนในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ประเทศที่เข้มแข็ง  และฟื้นฟูชาติ  เป็นภารกิจหลักของทั้งพรรคฯ และประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในยุคใหม่ นี่คือภารกิจที่ยังไม่เสร็จของเหมาเจ๋อตงและนักปฏิวัติรุ่นบุกเบิก  และรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ที่เคร่งขรึมของคอมมิวนิสต์จีนร่วมสมัย ในการเดินทางครั้งใหม่  เราต้องผลักดันอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของความทันสมัยแบบจีนต่อไป

ส่วนกลางจีนจัดการประชุมเพื่อรําลึกวันครบรอบ 130 ปีชาตกาลเหมา เจ๋อตง