นายกฯ จีนพบนายกฯ มาเลเซีย

2023-09-19 16:43:42
แหล่งที่มา :CMG

ในช่วงเช้าวันที่ 17 กันยายน นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้พบกับ ดาโต๊ะ เสรี อันวาร์ บิน อิบราฮิม  (Dato 'Seri Anwar bin Ibrahim) นายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่เดินทางมาประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 20 

นายหลี่ เฉียง  กล่าวว่าจีนและมาเลเซียเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและเป็นหุ้นส่วนที่ดีที่พัฒนาร่วมกัน  ในเดือนมีนาคมของปีนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงและนายกฯ มาเลเซียได้บรรลุซึ่งฉันทามติที่สำคัญเกี่ยวกับประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของจีน-มาเลเซีย  ซึ่งมีความหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ 

ปีหน้าจีนและมาเลซียจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 50 ปี จีนยินดีที่จะร่วมกับมาเลเซียใช้โอกาสนี้ปฏิบัติตามฉันทามติที่สำคัญของผู้นำทั้งสองประเทศ สืบทอดและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตร  เพิ่มความเชื่อถือทางการเมืองซึ่งกันและกัน   วางแผนความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในด้านต่างๆ ในขั้นตอนต่อไป เพื่อได้รับผลงานที่เป็นประโยชน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความผาสุกให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศและสร้างคุณูปการมากขึ้นเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

ด้านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวว่ามาเลเซียชื่นชมข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก ข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลกและข้อริเริ่มอารยธรรมทั่วโลกที่เสนอโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิง  ยินดีที่จะส่งเสริมการไปมาหาสู่กันในระดับต่างๆ กับจีน เสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาสีเขียว เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือในกิจการระหว่างประเทศและภูมิภาค  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียและจีนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น มาเลเซียสนับสนุนจีนให้เข้าร่วม”ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก “   หรือ CPTPP

นายกฯ จีนพบนายกฯ มาเลเซีย