จีนผลิตมันฝรั่งคิดเป็นหนึ่งในสี่ของโลก

2023-09-18 15:33:16
แหล่งที่มา :The People's Daily

มันฝรั่งเป็นพืชอาหารที่สําคัญในประเทศจีน และยังเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชอาหารสัตว์อีกด้วย ปัจจุบัน จีนมีพื้นที่ปลูกมันฝรั่งอยู่ที่ประมาณ 70 ล้านหมู่ (ราว 29 ล้านไร่) ให้ผลผลิตเกือบ 90 ล้านตัน หรือคิดเป็นประมาณ 1/4 ของมันฝรั่งโลก ทั้งนี้ ผลผลิตมันฝรั่งของจีนจัดเป็นอันดับแรกของโลกติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์ The People's Daily

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

จีนผลิตมันฝรั่งคิดเป็นหนึ่งในสี่ของโลก