จีนรณรงค์ “เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนของเอเชียนเกมส์”

2023-09-14 10:19:02
แหล่งที่มา :CMG

ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  งานเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 ที่จะจัดขึ้นที่เมืองหางโจว  มณฑลเจ้อเจียงของจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคมนี้ ได้รับการบริจาค “อ่างกักเก็บคาร์บอน (Carbon Sink)” รวม 1.068 ล้านตัน  โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 45 หน่วยงานได้บริจาคโควตาคาร์บอน ปริมาณลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจตามมาตรฐานแห่งชาติ ( CCER) และคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองในระดับสากล เป็นต้น

หน่วยงานดังกล่าวรวมถึงสหกรณ์เหลี่ยงซันเมืองอันจี๋ มณฑลเจ้อเจียง ได้บริจาคปริมาณลดการปล่อยคาร์บอนคิดเป็น 21,046 ตัน ,  อำเภอลี่สุ่ย มณฑลเจ้อเจียง ได้บริจาค 20,100 ตัน , ตำบลหยูหาง เมืองหางโจว ได้บริจาค 1,148 ตัน

ทั้งนี้ "ความเป็นกลางทางคาร์บอน" ไม่ได้หมายถึงการไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่เป็นการลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการลงมือปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับการปล่อยคาร์บอนบางอย่างที่ไม่สามารถลดลงสามารถได้รับการชดเชยจากการบริจาคโควตาคาร์บอน การซื้อคาร์บอนเครดิต และการปลูกป่าเพื่อเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ เป็นต้น 

ไม่เพียงแต่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าร่วมปฏิบัติการความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่องานเอเชียนเกมส์เมืองหางโจวเท่านั้น ประชาชนจีนในพื้นที่ต่าง ๆ ล้วนใช้วิถีชีวิตแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำอย่างแข็งขัน เช่น การเดินทางสีเขียว  ลดการใช้กระดาษ  ลดการใช้พลาสติก  และการรีไซเคิล เพื่อช่วยให้งานเอเชียนเกมส์ครั้งนี้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

จนถึงวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา  มีประชาชนจีนกว่า 100 ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรม “เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนของเอเชียนเกมส์" นอกจากนี้  ยังมีประชาชนกว่า 18 ล้านคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพื่อเอเชียนเกมส์" โดยปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 48 ล้านต้น และสร้างป่าความเป็นกลางทางคาร์บอนของเอเชียนเกมส์จำนวน 26 แห่ง

จีนรณรงค์ “เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนของเอเชียนเกมส์”