“ปัจจัยอาเซียน” ในเขตกว่างซี

2023-09-13 10:26:00
แหล่งที่มา :CMG

งานเอ็กซ์โปจีน-อาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมสุดยอดทางพาณิชย์และการลงทุนจีน-อาเซียนปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน

นอกจากจีนและอาเซียนจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมืออย่างลงลึกและต่อเนื่อง สินค้าชนิดต่างๆ จากประเทศอาเซียนได้เข้าตลาดจีนเป็นจำนวนมาก โดยผ่านด่านต่างๆ รวมถึงตงซิง ผิงเสียง และชินโจวในเขตกว่างซี การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างสองฝ่ายนับวันก็ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้คนสามารถพบเห็น“ปัจจัยอาเซียน”ต่างๆในทุกที่ของเขตกว่างซี

“ปัจจัยอาเซียน” ในเขตกว่างซี