ปักกิ่งจัดการประชุมทรัพยากรน้ำโลกครั้งที่ 18

2023-09-12 16:41:00
แหล่งที่มา :CMG

สำนักข่าวซินหวารายงานว่าการประชุมทรัพยากรน้ำโลกครั้งที่ 18 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน  ภายใต้ประเด็นที่ว่าน้ำกับสรรพสิ่งมนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน  นับเป็นครั้งแรกที่จีนเป็นเจ้าภาพการประชุมทรัพยากรน้ำโลก

ในพิธีเปิดการประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน นายหลี่ กั๋วอิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงชลประทานของจีนระบุว่าจีนยึดมั่นในการบำบัดน้ำอย่างเป็นระบบ  ทำให้แม่น้ำและทะเลสาบทั่วประเทศปรับโฉมใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  โดยใช้ลุ่มน้ำเป็นหน่วยในการอนุรักษ์แม่น้ำและทะเลสาบอย่างเป็นระบบ 

นอกจากนี้จีนยังทุ่มเทกำลังในการปรับปรุงระบบป้องกันอุทกภัยซึ่งรวมถึงอ่างเก็บน้ำ  ลุ่มแม่น้ำ  เขื่อน  ทำนบ  และพื้นที่กักเก็บและป้องกันอุทกภัยเป็นต้น โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำประเภทต่าง ๆ  จำนวน 98,000 แห่ง  และก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำที่มีความยาวถึง 430,000 กิโลเมตร  อีกทั้งจัดตั้งพื้นที่กักเก็บและป้องกันอุทกภัยระดับชาติ 98 แห่ง   

รมต.หลี่ กั๋วอิง ระบุว่าจีนใช้นโยบายอนุรักษ์ภูเขา  ลำน้ำ  ป่าไม้  ไร่นา  ทุ่งหญ้า  และทะเลทรายอย่างบูรณการ  โดยช่วยให้แม่น้ำและลุ่มน้ำต่างๆ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

รมต.หลี่ กั๋วอิง แนะนำว่าจีนยึดมั่นการประหยัดน้ำมาก่อน  โดยปฏิรูปวิธีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างลึกซึ้ง  จากปี 2013 ถึง 2022 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนเติบโตขึ้น 69.7% แต่ปริมาณการใช้น้ำมีเสถียรภาพ  ควบคุมการใช้น้ำให้ต่ำกว่า 610,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จีนใช้ทรัพยากรน้ำจืด 6% ของโลกประกันการใช้น้ำของประชากรเกือบ 20% ในโลก  และสร้างขนาดเศรษฐกิจมากกว่า 18% ของโลก

จากสถิติพบว่าปัจจุบันจีนมีแม่น้ำที่มีลุ่มน้ำมากกว่า 50 ตารางกิโลเมตร จำนวน  45,203  สายและมีทะเลสาบที่มีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรขึ้นไปจำนวน 2,865 แห่ง  เพื่อสร้างความสุมดุลของทรัพยากรน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ จีนได้ดำเนินโครงการผันน้ำแบบข้ามลุ่มน้ำจำนวน 129 โครงการ  โดยมีโครงการผันน้ำจากทางใต้สู่เหนือเป็นโครงการตัวแทน  

การประชุมทรัพยากรน้ำโลกเป็นการประชุมทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยสมาคมทรัพยากรน้ำนานาชาติ  ถือเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการใช้น้ำ นโยบายด้านการใช้น้ำ  และการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์น้ำ  ตั้งแต่ปี 1973 เป็นต้นมา  การประชุมทรัพยากรน้ำโลกจัดขึ้นทุก 3 ปี

ปักกิ่งจัดการประชุมทรัพยากรน้ำโลกครั้งที่ 18