รถไฟจีน-ลาวส่งผลไม้มากกว่า 60,000 ตันเข้าจีน

2023-09-11 10:29:31
แหล่งที่มา :หนังสือพิมพ์คุนหมิงเดลี่

นับตั้งแต่เปิดใช้ทางรถไฟจีน-ลาวเป็นต้นมา การขนส่งสินค้าได้ "เพิ่มปริมาณและคุณภาพ" มากขึ้น อันเป็นการช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและลาว รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วม ข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ตลอดจนช่วยเพิ่มบทบาทการเชื่อมโยงและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นับตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้เมืองร้อนออกสู่ตลาด รถไฟจีน-ลาวขบวนพิเศษสำหรับขนส่งผลไม้ห่วงโซ่เย็นได้ขนส่งผลไม้ถึงจีนมากขึ้น จนกระทั่งถึงวันที่ 31 สิงหาคม ปริมาณการขนส่งผลไม้เมืองร้อนมากกว่า 60,000 ตัน เช่น ทุเรียน ลําไย และมะพร้าว เป็นต้น

จากสถิติ จนกระทั่งถึงวันที่ 31 สิงหาคม การรถไฟจีน-ลาวได้ขนส่งผู้โดยสาร 20.79 ล้านคนและขนส่งสินค้า 25.22 ล้านตัน

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์คุนหมิงเดลี่

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

รถไฟจีน-ลาวส่งผลไม้มากกว่า 60,000 ตันเข้าจีน