งานมหกรรม CIFTIS 2023 บรรลุผลลัพธ์มากกว่า 1,100 รายการ

2023-09-11 10:27:35
แหล่งที่มา :The People's Daily

เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา งานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติจีน (CIFTIS) ประจำปี 2023 ภายใต้ธีม "การเปิดกว้างนําไปสู่การพัฒนา ความร่วมมือแบบ Win-Winในอนาคต"ได้ปิดฉากลงในกรุงปักกิ่ง ในงานมหกรรม CIFTIS ครั้งนี้ ผ่านนิทรรศการต่าง ๆ ทำให้เราได้แสดงให้เห็นถึงไฮไลท์มากมายและความสำเร็จจากการเจรจาธุรกรรม ซึ่งงานมหกรรม CIFTIS นอกจากจะเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังเพิ่มความมั่นใจและแรงผลักดันในการฟื้นตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจโลกอีกด้วย

สำหรับพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้เกินกว่า 155,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นนิทรรศการออฟไลน์ 2,400 กว่าราย คิดเป็นอัตราความเป็นสากลมากกว่า 20% มีบริษัทชั้นนำ 500 อันดับแรกทั่วโลกและบริษัทจัดแสดงสินค้าชั้นนํามากกว่า 500 ราย และบริษัทแสดงสินค้าออนไลน์มากกว่า 6,700 ราย อนึ่ง มี 83 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมจัดตั้งนิทรรศการในนามของรัฐบาลหรือสํานักงานใหญ่ หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับงานมหกรรมครั้งที่แล้ว ในจำนวนนี้มี8 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก ช่วยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมและอิทธิพลระหว่างประเทศมากขึ้น สำหรับนิทรรศการแสดงผลงานความสําเร็จของงานมหกรรม CIFTIS ครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การแสดงผลงานเกี่ยวกับการขยายอุตสาหกรรมบริการของจีนและการพัฒนานวัตกรรมด้านการค้าบริการ ซึ่งได้จัดแสดงผลความสําเร็จขั้นสูงมากกว่า 40 รายการ เช่น การบินและอวกาศ บริการทางการแพทย์ บริการด้านข้อมูลและสถิติ ฯลฯ

จนกระทั่งถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 กันยายน มีผู้เข้าร่วมงานมหกรรม CIFTIS ราว 280,000 คน และผู้เยี่ยมชมระดับมืออาชีพเกือบ 80,000 คนจากรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่ระดับมณฑล เขต และเมือง ซึ่งได้รับเชิญให้เข้ามาเจรจาการค้า บรรลุผลลัพธ์มากกว่า 1,100 รายการใน 7 สาขา ได้แก่ โครงการธุรกรรม การลงทุน ข้อตกลงเชิงยุทธศาสตร์ การเปิดตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการเปิดตัวครั้งแรก และแพลตฟอร์มพันธมิตร ซึ่งประสบความสําเร็จที่โดดเด่นในด้านการก่อสร้าง โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ การเงิน และบริการทางธุรกิจ เป็นต้น

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์ The People's Daily

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

งานมหกรรม CIFTIS 2023 บรรลุผลลัพธ์มากกว่า 1,100 รายการ