จีนประสบความสำเร็จส่งดาวเทียมทางทะเลติดต่อกันเป็น 6 ครั้ง

2023-09-08 17:03:40
แหล่งที่มา :CMG

เมื่อเวลา 17:34 น. ของวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา ศูนย์ยิงส่งดาวเทียมไท่หยวนได้ยิงส่งดาวเทียมเทียนฉี่(Tianqi) หมายเลข 21-24 ทั้งหมด 4 ดวงเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้ ด้วยจรวจขนส่งดาวเทียมทางทะเล CERES-1 อย่างสำเร็จ   และเป็นครั้งแรกที่จรวจรุ่นนี้ยิงส่งดาวเทียมบนทะเล ทำให้การยิงส่งดาวเทียมทางทะเลจีนประสบความสำเร็จติดต่อกันมาเป็น 6 ครั้งแล้ว โดยให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง สำหรับภารกิจยิงส่งดาวเทียมในทะเลที่ใช้เวลาสั้นและจำนวนมาก

การยิงส่งในทะเลเป็นวิธีการยิงส่งที่มีราคาประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสะดวกสบายกว่า ซึ่งสามารถลดต้นทุนของดาวเทียมที่เข้าสู่วงโคจรที่มีความลาดเอียงต่ำ ประหยัดเชื้อเพลิงขับเคลื่อนดาวเทียม และเพิ่มอายุการใช้งานของดาวเทียมในวงโคจร ด้วยลักษณะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ของแท่นปล่อยในทะเล ทำให้สามารถใช้แรงเหวี่ยงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้เชื้อเพลิง  ซึ่งจะช่วยให้มีการเพิ่มขีดความสามารถการบรรทุกสิ่งของและลดต้นทุนการยิงส่งได้ด้วย
จีนประสบความสำเร็จส่งดาวเทียมทางทะเลติดต่อกันเป็น 6 ครั้ง