ผู้แทนจากกว่า 90 ประเทศจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “1 แถบ 1 เส้นทาง” ครั้งที่ 3

2023-09-08 17:02:40
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 7 กันยายน นางเหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยถึงการเตรียมการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “1 แถบ 1 เส้นทาง” ครั้งที่ 3 ว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้แทนจากกว่า 90 ประเทศยืนยันจะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าต่อไปจะมีประเทศยืนยันเข้าร่วมการประชุมมากขึ้น  

นางเหมา หนิง กล่าวว่าวันนี้เป็นวาระครบรอบ 10 ปีการเสนอข้อริเริ่ม “1 แถบ 1 เส้นทาง” จีนจะจัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “1 แถบ 1 เส้นทาง” ครั้งที่ 3 ที่กรุงปักกิ่ง นับเป็นงานใหญ่เพื่อฉลองการเสนอข้อริเริ่ม “1 แถบ 1 เส้นทาง” อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญของฝ่ายต่างๆ ในการหารือการสร้างสรรค์ “1 แถบ 1 เส้นทาง” อย่างมีคุณภาพ 

นางเหมา หนิง กล่าวว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้แทนจากกว่า 90 ประเทศได้ยืนยันการเข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนทางการ เช่นผู้นำหรือรัฐมนตรีของประเทศรายทาง “1 แถบ 1 เส้นทาง” และยังมีบุคคลจากแวดวงต่างๆ เช่น วงการอุตสาหกรรมและพาณิชย์ คลังสมองและภาคเอกชนที่สนับสนุนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อริเริ่ม  “1 แถบ 1 เส้นทาง” 

นอกจากนั้นผู้รับผิดชอบและตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งยืนยันว่าจะมาเข้าร่วมประชุม เชื่อมั่นว่าต่อไปยังมีอีกหลายประเทศที่จะมาเข้าร่วมการประชุม

ผู้แทนจากกว่า 90 ประเทศจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “1 แถบ 1 เส้นทาง” ครั้งที่ 3