องค์การอนามัยโลกปฏิเสธญัตติเกี่ยวกับไต้หวันติดต่อกันมา 7 ปี

2023-05-24 17:10:35
แหล่งที่มา :CMG

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 76 ตกลงปฏิเสธญัตติ "เชิญไต้หวันเข้าร่วมสมัชชาอนามัยโลกในฐานะผู้สังเกตการณ์" ที่บางประเทศเสนอ

ผู้แทนจีนกล่าวให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวกลุ่มซีเอ็มจี ( CMG ) ว่า หลักการจีนเดียวไม่สามารถท้าทายได้ โลกนี้มีประเทศจีนประเทศเดียว ไต้หวันเป็นดินแดนที่แบ่งแยกไม่ได้ของจีน หลักการจีนเดียวเป็นความรับรู้ร่วมกันทั่วไปของประชาคมโลก และเป็นหลักด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน ตามประวัติศาสตร์และชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน และจะไม่เปลี่ยนแปลง

เนื่องจากบางประเทศอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนทางการไต้หวัน เขตไต้หวันต้องปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวในระหว่างการเข้าร่วมกิจการระหว่างประเทศ รวมถึงการประชุมสมัชชาอนามันโลก ทั้งนี้เป็นหลักการสำคัญที่ได้รับการยืนยันด้วยมติเลขที่ 2758 ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และมติเลขที่ 25.1 ของสมัชชาอนามัยโลก

ก่อนการเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งปัจจุบัน เกือบ 140 ประเทศ ระบุต่อจีนว่า จะยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและคัดค้านให้ทางการไต้หวันเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก เกือบ 100 ประเทศเขียนจดหมายถึงผู้อำนวยการใหญ่ WHO หรือออกแถลงการณ์เป็นการเฉพาะ เพื่อสนับสนุนและแสดงความเข้าใจต่อชาวจีนในการต่อต้าน "การประกาศเป็นเอกราชของไต้หวัน" และพฤติกรรมแบ่งแยกดินแดนจีน รวมทั้งให้การสนับสนุนและความเข้าใจกับชาวจีนในการพยายามบรรลุการเป็นหนึ่งเดียวของประเทศ การกระทำใด ๆ ที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ปฏิเสธ และท้าทายหลักการจีนเดียวนั้น ล้วนจะถูกประณามอย่างรุนแรงจากประชาคมโลก และจะจบลงด้วยความล้มเหลวอย่าง

องค์การอนามัยโลกปฏิเสธญัตติเกี่ยวกับไต้หวันติดต่อกันมา 7 ปี