จีนมีพิพิธภัณฑ์มากถึง 6,565 แห่ง

2023-05-24 15:51:18
แหล่งที่มา :Xinhua

ล่าสุด สำนักงานบริหารมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีนเผยสถิติล่าสุดว่า ในปี 2565 จีนมีพิพิธภัณฑ์ที่จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น 382 แห่ง โดยจำนวนพิพิธภัณฑ์ของทั้งประเทศมีมากถึง 6,565 แห่ง ซึ่งจัดอยู่ในลำดับต้น ๆ ของทั่วโลก 

จากสถิติข้อมูลพบว่า ในปี 2565 พิพิธภัณฑ์จีนได้จัดนิทรรศการออฟไลน์ทั้งหมด 34,000 ครั้ง และกิจกรรมออฟไลน์ด้านการศึกษาเกือบ 230,000 ครั้ง มีผู้เข้าชม 578 ล้านคน-ครั้ง อีกทั้งได้จัดนิทรรศการออนไลน์เกือบหมื่นครั้ง และกิจกรรมออนไลน์ด้านการศึกษามากกว่า 40,000 ครั้ง มีผู้เข้าชมทางออนไลน์เกือบ 1,000 ล้านคน-ครั้ง และจำนวนผู้เข้าชมทางนิวมีเดียมากกว่า 10,000 ล้านคน-ครั้ง ทั้งนี้ หลังจากจีนปรับปรุงนโยบายการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมฟรีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจึงมีพิพิธภัณฑ์มากกว่า 90% ในจีนได้เปิดให้เข้าชมฟรีแล้ว

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

โอภาส เหลืองดาวเรือง/พิสูจน์อักษร

จีนมีพิพิธภัณฑ์มากถึง 6,565 แห่ง