การกระทำทุกอย่างที่ท้าทายหลักการจีนเดียวล้วจะไม่เป็นที่นิยมและจะล้มเหลวแน่นอน

2023-05-23 19:05:10
แหล่งที่มา :CMG

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายหม่า เสี่ยวกวัง โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีน ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า สมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 76 มีมติที่จะไม่รวมญัตติเกี่ยวกับไต้หวันให้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของที่ประชุม จีนมองเรื่องนี้อย่างไร

นายหม่า เสี่ยวกวัง ตอบว่า โลกนี้มีประเทศจีนประเทศเดียว ไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องของสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 76 แสดงให้เห็นอีกครั้งว่า การยืนหยัดหลักการจีนเดียวนั้น เป็นความรับรู้ร่วมกันทั่วไปของประชาคมโลก เหมาะกับความปรารถนาของทุกฝ่าย และแนวโน้มการพัฒนาของสถานการณ์ใหญ่ เป็นเรื่องที่ไม่อาจยั่วยุได้ ทางการพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของไต้หวันไม่ยอมรับ “ฉันทามติ พ.ศ. 2535” วางแผนก่อเรื่อง “ญัตติเกี่ยวกับไต้หวัน” ซึ่งขัดต่อความรับรู้ร่วมกันของประชาคมโลก และจะถูกคัดค้านแน่นอน

การกระทำทุกอย่างที่ท้าทายหลักการจีนเดียวล้วจะไม่เป็นที่นิยมและจะล้มเหลวแน่นอน