รมช.ตปท จีน แสดงท่าทีไม่พอใจญี่ปุ่นที่พูดพาดพิงจีนในการประชุมสุดยอด G7 ที่ฮิโรชิมา

2023-05-22 18:16:02
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายซุน เว่ยตง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เรียกนายฮิเดโอะ ทารุมิ (Hideo Tarumi) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำจีน เพื่อแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการที่ญี่ปุ่นพาดพิงจีนในที่ประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศจี 7 ประจำปี 2566 ที่เมืองฮิโรชิมา

โดยนายซุน เว่ยตง ชี้ว่ากลุ่มประเทศจี 7 ยึดถือแนวคิดการปฏิปักษ์กัน และแนวคิดแบบสงครามเย็น โดยกระทำอย่างขัดต่อแนวโน้มการพัฒนาของประวัติศาสตร์ ขัดต่อสภาพความเป็นจริงและศีลธรรมระหว่างประเทศ

ญี่ปุ่นในฐานะประธานอยู่เวียนของกลุ่มประเทศจี 7 ในปีนี้ ได้ร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องใส่ร้ายป้ายสีและโจมตีจีนในกิจกรรมต่าง ๆ และแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดจี 7 ที่ฮิโรชิมา รวมทั้งแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรง ละเมิดหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ และเจตนารมณ์ของเอกสารทางการเมือง 4 ฉบับระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ทำร้ายอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของจีน ซึ่งจีนแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่ง และคัดค้านอย่างหนักแน่น

นายซุน เว่ยตง เน้นว่าไต้หวันเป็นดินแดนของจีน การแก้ปัญหาไต้หวันเป็นกิจการของจีนเอง จำเป็นต้องให้ชาวจีนเป็นผู้ตัดสิน ปัญหาไต้หวันเป็นผลประโยชน์ของจีน ซึ่งเกี่ยวข้อกับพื้นฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น เป็นเส้นแดงที่ข้ามไม่ได้ ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถดูหมิ่นความตั้งใจ ความยึดมั่น และความสามารถของประชาชนจีนที่จะป้องกันอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของประเทศได้

กิจการเกี่ยวกับเขตฮ่องกง เขตซินเจียง และเขตทิเบต ต่างเป็นกิจการภายในของจีน ซึ่งไม่สามารถให้คนจากภายนอกวิจารณ์หรือแทรกแซงได้ตามใจ จีนเป็นผู้ปกป้องและผู้ช่วยก่อสร้างการปกครองกิจการทางทะเลด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ ปัจจุบันสถานการณ์ของทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้มีความมั่นคงโดยทั่วไป “การเปลี่ยนสภาพการณ์ปัจจุบันด้วยกำลังประเทศ” ที่ว่านั้นเป็นคำกล่าวที่ผิดกับความจริง เพื่อตั้งใจใส่ร้าย จีนยืนหยัดนโยบายการเปิดกว้างที่เอื้อประโยชน์แก่กันเพื่อชัยชนะร่วมกัน ดังนั้นคำกล่าวที่ว่า “การบีบบังคับด้านเศรษฐกิจ” และ “กับดักหนี้สิน” นั้น จะไม่มีความเกี่ยวพันธ์ถึงจีน ขณะที่สหรัฐฯ กลับเป็นผู้ก่อเหตุและสร้างความเสี่ยงในการทำลายกฎระเบียบโลกและแทรกแซงการพัฒนาเศรษฐกิจโลก จีนยึดยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ที่ป้องกันตนเองมาโดยตลอด ยึดมั่นนโยบายไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนและควบคุมกำลังนิวเคลียร์ให้อยู่ภายในความต้องด้านความปลอดภัยของประเทศให้น้อยที่สุด โดยเป็นประเทศเดียวจากทั้งหมด 5 ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ที่ให้คำมั่นสัญญาดังกล่าวด้วย จีนมีจุดยืนชัดเจน เปิดเผย และถูกต้อง ไม่ยอมให้ผู้ใดใส่ร้ายป้ายสี

นายซุน เว่ยตง เน้นอีกว่าจีนเร่งให้ประเทศสมาชิกกลุ่มจี 7 ปฏิบัติตามแนวโน้มการพัฒนาที่เปิดกว้างและมีความอดทนของยุคสมัย หยุดการกระทำที่สร้าง “วงเล็ก” ที่ปิดบัง หยุดระงับและบีบบังคับประเทศอื่น หยุดสร้างและยั่วยุการแบ่งแยกหรือการเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ญี่ปุ่นควรปรับความรับรู้กับจีนให้ถูกต้อง จัดตั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยตนเอง ปฏิบัติตามหลักการของเอกสารทางการเมือง 4 ฉบับระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศด้วยท่าทีการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

รมช.ตปท จีน แสดงท่าทีไม่พอใจญี่ปุ่นที่พูดพาดพิงจีนในการประชุมสุดยอด G7 ที่ฮิโรชิมา