จีนสร้างโครงการชลประทานให้กับเกษตรกรในคีร์กีซสถาน

2023-05-22 10:10:50
แหล่งที่มา :Xinhua

หมู่บ้านคารอย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ Issyk-Kul ประเทศคีร์กีซสถาน Yevgeny Yakovlev ชาวบ้านซึ่งทําการเกษตรนานมานานกว่า 15 ปี  โดยได้ปลูกผลไม้ต่าง ๆ ในพื้นที่ 4 เฮกตาร์ รวม1,000 ต้น ได้แก่ ต้นเชอร์รี่ ต้นแอปเปิ้ล และต้นลูกแพร์ นอกจากนี้ ยังมีโคลเวอร์และข้าวบาร์เลย์

Yakovlev เล่าถึงความยากลําบากของการปลูกผลไม้ในอดีตว่า “เราต้องการน้ำจํานวนมากสําหรับที่ดินทํากินของเรา แต่ระบบชลประทานที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ ในอดีต น้ำไม่เพียงพอและเรามักจะต้องเข้าคิวเพื่อรับน้ำ ทำให้ไม่สามารถรดน้ำให้แก่พืชผลได้ทันท่วงที”

และแล้วในเดือนพฤษภาคม 2561 จีนได้เข้ามาช่วยเหลือจัดทำโครงการระบบชลประทานในคีร์กีซสถาน โครงการนี้ดําเนินการโดยบริษัทวิศวกรรมต่างประเทศสำนักที่ 5 แห่งการรถไฟจีน ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2564

หมู่บ้านคารอยตั้งอยู่ในเขตชลประทานแห่งหนึ่ง ปัจจุบัน มีอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นใหม่ผ่านคลอง 5 สายซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่และส่งชลประทานน้ำไปตามพื้นที่เพาะปลูกของ Yakovlev และเกษตรกรโดยรอบทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำสําหรับพืชผลอีกต่อไป

Mayilam Kadilareva อดีตหัวหน้าคณะกรรมการหมู่บ้านกล่าวว่า บริษัทจีนนอกจากจะเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นเพื่อนแท้ของเราอีกด้วย สำนักที่ 5 แห่งการรถไฟจีนช่วยเหลือเราได้มาก คนจีนได้สร้างสะพานระหว่างทางไปฟาร์มปศุสัตว์ และยังช่วยทำรั้วให้กับโรงเรียนตลอดจนช่วยเทพื้นปูนให้กับศูนย์อนามัยในหมู่บ้านของเราอีกด้วย

กวน เจี้ยนอู่/ข่าว สำนักข่าวซินหัว

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

จีนสร้างโครงการชลประทานให้กับเกษตรกรในคีร์กีซสถาน