จีนพัฒนาบลูเบอร์รี่ลูกใหญ่สุกไว เส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่า 26 มม.

2023-05-22 10:08:48
แหล่งที่มา :หนังสือพิมพ์รายวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจุบัน ประเทศจีนกำลังอยู่ในช่วงฤดูกาลบลูเบอร์รี่ ณ แหล่งเพาะปลูกบลูเบอร์รี่แห่งหนึ่งในตำบลหลีสุ่ย เมืองโฝซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เจ้าหน้าที่กำลังยุ่งอยู่กับการเก็บผลเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ของที่นี่จะมีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 2 - 3 เท่าของบลูเบอร์รี่ทั่วไป สำหรับบลูเบอร์รี่ขนาดกลางและขนาดใหญ่จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 18 -  25 มม. ส่วนบลูเบอร์รี่ขนาดใหญ่พิเศษจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยมากกว่า 26 มม. นอกจากมีขนาดใหญ่แล้ว บลูเบอร์รี่ของที่นี่ยังให้ผลผลิตเร็วและเข้าสู่ท้องตลาดเร็วอีกด้วย เมื่อเทียบกับบลูเบอร์รี่ทั่วไปซึ่งจะเข้าสู่ท้องตลาดประมาณเดือนเมษายนถึงกันยายนของทุกปี ส่วนบลูเบอร์รี่ของที่นี่สามารถออกสู่ตลาดได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม

ความสำเร็จของแหล่งเพาะปลูกบลูเบอร์รี่แห่งนี้เป็นผลพวงมาจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของทีมศาสตราจารย์ เฉิน รื่อหย่วน ของวิทยาลัยพืชสวนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรเซาท์ไชน่าในประเทศจีน ซึ่งได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายมาประยุกต์ใช้

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์รายวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

จีนพัฒนาบลูเบอร์รี่ลูกใหญ่สุกไว เส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่า 26 มม.