ปัญญาประดิษฐ์ในฟาร์มโคนม

2023-05-22 09:45:09
แหล่งที่มา :Xinhua

ณ ฟาร์มโคนมที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในเมืองอู่เวย มณฑลกานซู่ เราจะเห็นโคนมสวม “ปลอกคอเคลื่อนที่” ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลต่างๆ เช่น การหายใจ ความถี่ในการเคี้ยวเอื้อง การกินอาหาร จํานวนก้าว และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งสามารถอัปโหลดได้แบบเรียลไทม์ ทําให้สัตวแพทย์สามารถทราบข้อมูลการผลิตนมและสุขภาพของโคนมแต่ละตัวได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยประหยัดกําลังคนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ การนำอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการฟาร์มโคนมได้เป็นอย่างมาก

แหล่งที่มา:สำนักข่าวซินหัว

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ปัญญาประดิษฐ์ในฟาร์มโคนม