มนตรีแห่งรัฐจีนโทรศัพท์คุยกับรมต.ต่างประเทศยูเครน

2023-03-17 18:23:22
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 16 มีนาคม นายฉิน กัง มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน โทรศัพท์ติดต่อกับนายดมิโทร คูเลบา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน

นายฉิน กังกล่าวว่า ความร่วมมือจีน-ยูเครนมีพื้นฐานที่ดีและศักยภาพแฝงอยู่มากมาย การบรรลุกระบวนการความทันสมัยแบบจีน จะสร้างโอกาสแก่ความร่วมมือระหว่างจีนกับยูเครนมากยิ่งขึ้น

นายคูเลบากล่าวว่า ยูเครนให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับจีนในระยะยาว จะยึดถือหลักนโยบายจีนเดียว ให้ความเคารพต่อบูรณภาพเหนือดินแดนของจีน หวังจะเพิ่มความไว้วางใจต่อกันและเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น

นายคูเลบาแนะนำสถานการณ์ล่าสุดของวิกฤติยูเครน และขอบคุณจีนที่ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเครน ยังระบุว่า จุดยืนของจีนเกี่ยวกับการแก้วิกฤติยูเครนด้วยวิธีทางการเมืองนั้น แสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่ผลักดันการหยุดยิง และหวังว่าจะรักษาการติดต่อกับจีนต่อไป

นายฉิน กังเน้นว่า จีนมีจุดยืนที่เที่ยงธรรมในปัญหายูเครนมาโดยตลอด มุ่งมั่นในการส่งเสริมการเจรจาอย่างสันติ และเรียกร้องให้ประชาคมโลกสร้างเงื่อนไขที่ดีเพื่อการเจรจาโดยสันติวิธี

มนตรีแห่งรัฐจีนโทรศัพท์คุยกับรมต.ต่างประเทศยูเครน