การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ในอำเภอต๋าลาเท่อ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

2023-03-17 18:04:19
แหล่งที่มา :Xinhua

อำเภอต๋าลาเท่อในเมืองเอ๋อเอ่อตัวซือ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของทะเลทรายคู่ปู้ฉี หลายปีมานี้ อำเภอต๋าลาเท่อฉีได้หลอมรวมการควบคุมป้องกันทะเลทรายและการพัฒนาสีเขียวไว้ด้วยกัน โดยอาศัยทรัพยากรที่ดินและแสงแดดอันอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่อย่างแข็งขัน ปัจจุบัน อำเภอต๋าลาเท่อได้สร้างฐานการผลิตกระแสไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1 ล้านกิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละมากถึง 2,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และสามารถประหยัดถ่านหิน 680,000 ตัน นอกจากนี้ ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยปีละ 1.65 ล้านตัน ซึ่งนอกจากบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดแล้ว ยังได้ช่วยปรับปรุงพื้นที่ทะเลทราย 60,000 หมู่ (ราวกว่า 24,800 ไร่)

เป้ย เฮ่อ/ภาพ สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

โอภาส เหลืองดาวเรือง/พิสูจน์อักษร

การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ในอำเภอต๋าลาเท่อ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน