นายกจีนตอบคําถามผู้สื่อข่าวด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจหลายประเด็น

2023-03-17 17:31:57
แหล่งที่มา :The People's Daily

ในช่วงเช้าวันที่ 13 มีนาคม นายหลี่เฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวที่มหาศาลาประชาชน และตอบคําถามนักข่าวจีนและต่างประเทศร่วมหนึ่งชั่วโมง โดยมีเนื้อหาสำคัญที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

เป้าหมายนโยบายการบริหารประเทศและเนื้อหาสำคัญในการทํางานของรัฐบาลจีนชุดใหม่ : นําพิมพ์เขียวอันยิ่งใหญ่จากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ไปปฏิบัติการจริง

เป้าหมายในการทํางานของรัฐบาลจีนชุดใหม่นั้นก็คือการปฏิบัติการและการดําเนินการตามการตัดสินใจและนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยการนําพิมพ์เขียวอันยิ่งใหญ่จากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ไปปฏิบัติการจริง และร่วมทำงานกับประชาชนชาวจีนทั้งประเทศเพื่อเปลี่ยนพิมพ์เขียวที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นความเป็นจริงที่สวยงาม

การดำเนินงานของรัฐบาล : ต้องใกล้ชิดกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อให้บรรลุผลตามที่ประชาชนคาดหวังในการทำงานของรัฐบาล

ในการปฏิบัติงานนั้นไม่ว่าเมื่อไรก็ตาม จักต้องตระหนักถึง “ประชาชน” อยู่เสมอ และทําทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความจริง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจว่า GDP จะต้องเติบโตขึ้นทุกวัน แต่สิ่งที่พวกเขาให้ความใส่ใจมากกว่าคือเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวพวกเขา เช่น ที่อยู่อาศัย การจ้างงาน รายได้ การศึกษา การรักษาพยาบาล และสภาพแวดล้อมระบบนิเวศ เป็นต้น ดังนั้น การดำเนินงานของรัฐบาลก็คือการวางแผนและส่งเสริมโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะทํางานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

การปฏิรูปและการเปิดประเทศ : จักต้องเดินบนเส้นทางแห่งการปฏิรูปและการเปิดประเทศต่อไป

การปฏิรูปและการเปิดประเทศ นับเป็นวิธีการสําคัญในการพัฒนาประเทศของจีนในยุคร่วมสมัย ในกระบวนการผลักดันความทันสมัยแบบจีนและการบรรลุเป้าหมายการต่อสู้ร้อยปีที่ 2 ของชาวจีน จําเป็นต้องเดินบนเส้นทางแห่งการปฏิรูปและการเปิดประเทศต่อไป อนึ่ง จักต้องยึดมั่นตามแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยม ยึดมั่นการเปิดประเทศสู่โลกในระดับสูง สร้างแรงบันดาลใจและพลังในการส่งเสริมกระบวนการปฏิรูปและเปิดประเทศอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มเศรษฐกิจของจีน : จะมีอนาคตสดใสและคุ้มค่าต่อการรอคอย

มูลค่ารวมทางเศรษฐกิจโดยรวมของจีนเกิน 120 ล้านล้านหยวน (ราว 605 ล้านล้านบาท) ด้วยฐานที่สูงและมีความท้าทายใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายในปีนี้ ดังนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบรรลุการเติบโตประมาณ 5% ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องพยายามให้มากขึ้น

แม้ว่าปีนี้เราจะพบกับความยากลำบากมากมาย แต่ลองคิดดูว่า ที่ผ่านมาเราก็ประสบกับความยากลำบากมาตลอดมิใช่หรือ แต่สิ่งที่เราได้จากการเอาชนะความยากลําบากก็คือการบรรลุซึ่งการพัฒนาใหม่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวโน้มของเศรษฐกิจจีน กระผมมั่นใจว่าจะมีอนาคตสดใสและคุ้มค่าที่จะรอคอย

การพัฒนาของฮ่องกงและมาเก๊า : สถานะและบทบาทของฮ่องกงและมาเก๊าจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
รัฐบาลจีนจะดําเนินการตามหลักการของ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” อย่างแข็งขัน สนับสนุนฮ่องกงและมาเก๊าในการเข้าร่วมกับการพัฒนาของประเทศจีนอย่างเต็มที่ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนารเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งของมาตุภูมิและการรับประกันของ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” สถานะและบทบาทของฮ่องกงและมาเก๊าจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่าอนาคตของฮ่องกงและมาเก๊าจะสดใสงดงามยิ่งขึ้น

เศรษฐกิจภาคเอกชน:สภาพแวดล้อมการพัฒนาจะดีขึ้นและพื้นที่การพัฒนาจะกว้างใหญ่ขึ้น

หลักการ “สองไม่เปลี่ยนแปลง” (two no irresolutions คือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจกรรมสิทธิ์ร่วมอย่างแน่วแน่เด็ดขาดและไม่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสนับสนุนและชี้นำการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ร่วมอย่างเด็ดขาดและไม่เปลี่ยนแปลง) เป็นเนื้อหาสําคัญของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานของจีน เป็นนโยบายระยะยาว ซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงในอดีตและจะไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของปีที่แล้ว เกิดความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องในสังคมซึ่งทําให้ผู้ประกอบการเอกชนบางคนรู้สึกกังวลใจ อันที่จริง สำหรับประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน หลักการและนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีความชัดเจนมาโดยตลอด ซึ่งได้เน้นย้ำในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 19 การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 และการประชุมงานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางประจำปี 2565
สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนจะดีขึ้น และพื้นที่การพัฒนาจะกว้างใหญ่ขึ้นด้วย

ประเด็นประชากร : ปัญหาด้าน “การปันผลทางประชากร” ยังไม่หายไป แต่ “การปันผลทางผู้มีความสามารถ” กําลังเป็นรูปเป็นร่าง

“การปันผลทางประชากร” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพ ซึ่งเราต้องดูที่จำนวนประชากร และปริมาณของบุคลากร ประเทศจีนมีกําลังแรงงานเกือบ 900 ล้านคน และมีกําลังแรงงานเพิ่มมากกว่า 15 ล้านคนทุกปี และทรัพยากรมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์ยังคงเป็นข้อได้เปรียบที่โดดเด่นของจีน ที่สําคัญกว่านั้น จำนวนประชากรของจีนที่ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากกว่า 240 ล้านคน และจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสําหรับแรงงานที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั้นสูงถึง 14 ปี อาจกล่าวได้ว่า  “การปันผลทางประชากร” ของจีนยังไม่หายไป แต่ “การปันผลทางผู้มีความสามารถ” กําลังเป็นรูปเป็นร่าง และโมเมนตัมของการพัฒนายังคงแข็งแกร่ง

ความสัมพันธ์ทั้งสองฝั่งของช่องแคบไต้หวัน : ให้เพื่อนร่วมชาติและผู้ประกอบการไต้หวันเข้ามาพัฒนาในมาตุภูมิร่วมกัน

เพื่อนร่วมชาติทั้งสองฝั่งของช่องแคบไต้หวันเป็นครอบครัวเดียวกัน บนพื้นฐานของหลักการจีนเดียวและ “ฉันทามติ 1992” เราจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองฝั่งของช่องแคบไต้หวันโดยตลอด เพื่อให้เพื่อนร่วมชาติและผู้ประกอบการไต้หวันเข้ามาพัฒนาในมาตุภูมิร่วมกัน
ปัจจุบัน เพื่อนร่วมชาติทั้งสองฝั่งของช่องแคบไต้หวันได้บรรลุถึงการไปมาหาสู่ระหว่างกัน และฟื้นฟูความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นความคาดหวังร่วมกันของทุกคน และเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามร่วมกัน

ความมั่นคงทางอาหาร : สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนชาวจีนกว่า 1.4 พันล้านคน
จีนสามารถผลิตอาหารได้เกินกว่า 0.65 ล้านล้านกิโลกรัมเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน โดยทั่วไปแล้วสามารถรับประกันความมั่นคงทางอาหารได้เป็นอย่างดี รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับทั้งที่ดินทํากินและเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอาหาร ในการนี้ กระผมอยากจะพูดกับเพื่อนเกษตรชาวนาว่า รัฐบาลจะให้นโยบายในการสนับสนุนการผลิตอาหารเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนชาวจีนกว่า 1.4 พันล้านคน

การเปิดประเทศ : ประตูการเปิดประเทศของจีนจะกว้างขึ้น และจะให้บริการที่ดีขึ้น

การเปิดประเทศเป็นนโยบายระดับชาติขั้นพื้นฐานของจีน และไม่ว่าสถานการณ์นอกประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและผลักดันการเปิดประเทศอย่างแข็งขัน
ตลาดจีนที่เปิดกว้างจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการพัฒนาของบริษัทจากทั่วทุกมุมโลก
ในปีนี้ รัฐบาลจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานสูง และจะขยายการเปิดประเทศต่อไป ประตูของจีนจะยิ่งเปิดกว้างขึ้นเรื่อย ๆ สภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจจะดีขึ้น และจะให้บริการที่ดียิ่งขึ้นไปอีก และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาลงทุนและบุกเบิกธุรกิจใหม่ในประเทศจีน

ความสัมพันธ์จีน - สหรัฐฯ : ความร่วมมือระหว่างจีนและสหรัฐฯ มีศักยภาพสูง และการกีดกันและการปราบปรามไม่เป็นประโยชน์ต่อใคร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนบางส่วนในสหรัฐได้กระตุ้นข้อโต้แย้ง “ทั้งสองประเทศตัดการเชื่อมต่อ” ผมไม่รู้ว่าจะมีคนจำนวนเท่าไรที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้

เศรษฐกิจของจีนและสหรัฐไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และทั้งสองประเทศก็ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาซึ่งกันและกัน
จีนและสหรัฐสามารถร่วมมือกันได้ และควรที่จะร่วมมือกัน ความร่วมมือระหว่างกันนั้นจะก่อให้เกิดศักยภาพสูง ต่างกับการกีดกันและการปราบปรามล้วนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใด

รูปแบบการทํางาน : ทำงานในสํานักงานพบแต่ปัญหา จำเป็นต้องเข้าสู่ “ชนชั้นรากหญ้า” เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา
ทำงานในสํานักงานพบแต่ปัญหา จำเป็นต้องเข้าสู่ “ชนชั้นรากหญ้า” เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา พวกเราควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าสู่ “ชนชั้นรากหญ้า” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่หนุ่มสาวที่ทำงานในหน่วยงานใหญ่ ๆ มาเป็นเวลานาน ต้องลงลึกถึงรากหญ้าเข้าถึงรากหญ้าให้มากขึ้น ต้องสอบถามว่าประชาชนต้องการอะไร และต้องเรียนรู้จากประชาชน เพื่อช่วยประชาชนแก้ใขปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

การปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบ การอนุมัติและการบริหารจัดการ : ไม่ควรที่จะเอาแต่ปฏิเสธอย่างเดียว แต่ควรที่จะแจ้งให้ทราบถึงวิธีการตรวจสอบและขั้นตอนการอนุมัติด้วย
ข้าราชการและหน่วยงานรัฐบาลทุกระดับต้องมีจิตสํานึกในการให้บริการและการพัฒนา โดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบ การอนุมัติ และการบริหารจัดการ ไม่ควรเอาแต่ปฏิเสธอย่างเดียว แต่ควรที่จะแจ้งให้ทราบถึงวิธีการตรวจสอบและขั้นตอนการอนุมัติด้วย

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์ The People's Daily

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

นายกจีนตอบคําถามผู้สื่อข่าวด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจหลายประเด็น