จีนออกสมุดปกขาวว่าด้วยการกำกับดูแลไซเบอร์ตามกฎหมายยุคใหม่

2023-03-16 17:23:16
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 16 มีนาคม สำนักงานสารสนเทศ คณะรัฐมนตรีจีนออกสมุดปกขาวว่าด้วยการกำกับดูแลไซเบอร์ตามกฎหมายจีนยุคใหม่

สมุดปกขาวดังกล่าวระบุถึง “ความมุ่งมั่นในเส้นทางกำกับดูแลไซเบอร์ตามกฎหมาย” “ฐานระบบกฎหมายที่แข็งแกร่งสำหรับโลกไซเบอร์” “การประกันระบบระเบียบของโลกไซเบอร์” “การรักษาความเป็นธรรมของโลกไซเบอร์” “การยกระดับจิตสำนึกและคุณภาพของสังคมในการกำกับดูแลไซเบอร์ตามกฎหมาย” และ “การเพิ่มการแลกเปลี่ยนร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการกำกับดูแลไซเบอร์ตามกฎหมาย” รวม 6 ประการ และยังมีการบรรยายสรุปสถานการณ์การกำกับดูแลไซเบอร์ตามกฎหมายจีน และแชร์ประสบการณ์ของจีนอีกด้วย

สมุดปกขาวดังกล่าวระบุว่า จีนคล้อยตามสถานการณ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก ตั้งอยู่บนภาคการปฏิบัติพัฒนาอินเตอร์เน็ตของจีน จัดเรื่องการกำกับดูแลไซเบอร์ตามกฎหมายให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศตามการครอบคลุมของกฎหมาย เปิดประสบการณ์ของจีนในการกำกับดูแลอินเตอร์เน็ตของโลก

จีนออกสมุดปกขาวว่าด้วยการกำกับดูแลไซเบอร์ตามกฎหมายยุคใหม่