สมาคมผู้บริโภคจีนระบุ 80% ผู้ตอบสำรวจพอใจภาวะแวดล้อมการบริโภคภายในประเทศ

2023-03-16 17:18:31
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 15 มีนาคม เป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล สมาคมผู้บริโภคจีนได้ประกาศผลสำรวจในประเด็น “การเพิ่มความไว้วางใจของผู้บริโภค” ปี 2023 โดยระบุว่า ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เห็นว่า ภาวะแวดล้อมการบริโภคนับวันดีขึ้น ร่วม 80% แสดงความเชื่อมั่นต่อสภาพการพัฒนาของเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้า และเห็นว่าภาวะแวดล้อมการบริโภคจะดีขึ้นเรื่อย ๆ

ผลสำรวจปี 2023 ดังกล่าวแสดงว่า 78.4% ของผู้ร่วมตอบสำรวจมีความมั่นใจต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคในปีข้างหน้า 77.9% เห็นว่า ภาวะแวดล้อมการบริโภคในปีข้างหน้าจะมีการปรับปรุงดีขึ้น โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความมั่นใจมากกว่าในปี 2022 ขณะเดียวกัน 62.9% เห็นว่า รายได้ครอบครัวในปีข้างหน้าจะเพิ่มมากขึ้น คาดว่า สัดส่วนการเพิ่มของรายจ่ายในครอบครัวในปีข้างหน้าจะสูงกว่าสัดส่วนการเพิ่มของเงินฝากออมทรัพย์

สมาคมผู้บริโภคจีนระบุ 80% ผู้ตอบสำรวจพอใจภาวะแวดล้อมการบริโภคภายในประเทศ